Browsing Tag

TË KRISHTERËT TALLEN ME NIKABIN NË MAQEDONI

TË KRISHTERËT TALLEN ME NIKABIN NË MAQEDONI

(Nga gazeta javore e Ligës Botërore Islame, me seli në Mekke, M.A. Saudite, “Al alem Islamij”,  e datës 06. shkurt 2012) Pas ngjarjeve në Strugë dhe rrethinë, ku në Karnavalin e Vevçanit u përdhosën dhe prezentuan skena ofenduese ndaj fesë…