Browsing Tag

Simpozium: ” Ixhmai dhe vetëdija kolektive”

Simpozium: ” Ixhmai dhe vetëdija kolektive”

Në Stamboll të Turqisë në organizim të Yeni Ymit dhe Hira nga 27-28 prill është organizuar simpoziumi ndërkombëtarë me temën “Ixhmai dhe vetëdija kolektive” ku morën pjesë lider dhe përfaqësues të Bashkësive islame, akademive, studiues të…