Browsing Tag

Reisi uron diasporën me rastin e muajit të Ramazanit

Reisi uron diasporën me rastin e muajit të Ramazanit

“Muaji i Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues (i të vërtetës nga gënjeshtra). E kush e përjeton këtë muaj, le të agjërojë…” (Suretul…