Browsing Tag

Reisi dekoron Hafëzin e ri

Reisi dekoron Hafëzin e ri

Transmetohet nga Othmani (r.a.) se Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë: “Më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve.” (Buhariu) SHMI “Medreseja Isa Beu” Shkup nxori dhe një hafëz të ri të Kurani-Qerimit, në…