Browsing Tag

Reis ul Ulema takoi Ali Hurata

Reis ul Ulema takoi Ali Hurata

Në selinë e Bashkësisë Fetare Islame u realizua takim në mes kryetarit të saj, Reis ul Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi dhe Ali Hurata zëvendës Drejtor i Vakëfeve të Republikës të Turqisë ( DGJV). Gjatë këtij takimi Reis ul Ulema i shprehi…