Browsing Tag

Reis ul Ulema në Konferencën Muslimane në Sofje

Reis ul Ulema në Konferencën Muslimane në Sofje

Më 12.02.2011 në Sofje u mbajt konferencë e Bashkësisë Islame të Bullgarisë me karakter të jashtëzakonshëm. Konferenca në fjalë u ndoq nga mysafirë brenda dhe jashtë vendit, pjesëmarrës ishin liderë të bashkësive islame të ballkanit, në…