Browsing Tag

Reagim

REAGIM

Deri te: Universiteti i Evropës Juglindore Tetovë Bashkësia Fetare Islame e RM ishte e ftuar që të merr pjesë më 9 mars 2012 në një takim të liderëve fetar në promovimin e dialogut kulturor nën organizim të Qendrës për dialog ndërkulturor…

Reagim

Deri: Enti për statistikë shtetërore, Komisioni shtetëror për regjistrim të popullsisë dhe amvisri Bashkësia Fetare Islame e R.M. është e informuar nga një numër i madhë i qytetarëve me përkatësi fetare Islame nga qytete të ndryshme të…