Browsing Tag

Përfundoi Konferenca për fenë dhe kombin

Përfundoi Konferenca për fenë dhe kombin

“Kontributi i prijësve myslimanë në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar” Bashkësitë Islame Shqiptare të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, respektivisht, Komuniteti Mysliman i Shqipërisë (KMSH), Bashkësia Islame e Kosovës…