Browsing Tag

Përfaqësues të IGATHA vizituan BFI

Përfaqësues të IGATHA vizituan BFI

Në selinë e Bashkësisë Fetare Islame, Dekani i FSHI-së, D-r. Fahrudin EBIBI takoi përfaqësues të organizatës IGATHA, D-r Abdulaziz bin Ahmet Serhani dhe Ismet Kasim, të cilë gjithashtu ishin të shoqëruar nga Ahmet Fadlallah drejtor i zyrës…