Browsing Tag

P Ë R G Ë Z I M – Lejletul Kadër

P Ë R G Ë Z I M – Lejletul Kadër

Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit. E ç’të bëri ty të dijsh se ç’është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj! Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për…