Browsing Tag

Llojet e kalendarëve të BFI për vitin 2013

Llojet e kalendarëve të BFI për vitin 2013

Bashkësia Fetare Islame e R.M për vitin 2013 ka shtypur kalendarë, tirazhi i të cilëve ka qenë mjaft i madhë me çrast është prezentuar institucioni më i lartë fetar, Rijaseti i BFI-së, Institucionet edukativo-arsimore si: Medreseja Isa Beu…