Browsing Tag

Komunikatë për publikun

Komunikatë për publikun

Bashkësia Islame e Republikës së Maqedonisë, si institucioni i vetëm që ruan dhe mbron vlerat islame të myslimanëve të Maqedonisë, ku 95 për qind e këtij korpusi janë shqiptarë, me zell të madh i përgjigjet iniciativës se kryeministrit…