Browsing Tag

I N F O R M I M

I N F O R M I M

Bashkësia Fetare Islame e R.M i informon të gjithë besimtarët e fesë Islame se sipas Kalendarit Islam, Mevludi gjegjësisht Ditëlindja e Muhamedit a.s është në mes datës 14/15.02.2011 ose11/12 R.Evvel 1432. “Thirrës, që i fton njerëzit në…