Browsing Tag

E K S P O Z I T Ë

E K S P O Z I T Ë

"Trevat Lindore të Shqiptarëve gjatë shekullit XX” Bashkësia Fetare Islame e R.M njofton opinionin e gjërë se me rastin e 100- vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqiptar, organizon ekspozitë në Çifte Hamam në Çarshi të Vjetër të Shkupit.…