Browsing Tag

Drejtur: Muftinive të BFI-së

Drejtur: Muftinive të BFI-së

Lënda: LETËRQARKORE LIDHUR ME REGJISTRIMIN Siç është e njohur, tanimë nga 01 deri më 15 nëntor i këtij viti në Republikën e Maqedonisë do të realizohet projekti i regjistrimit të popullatës, pasurive, objekteve banuese etj. Regjistrimi si…