Browsing Tag

Б А Ј Р А М С К А П О Р А К А

Б А Ј Р А М С К А П О Р А К А

Во името на Аллах, Милостивиот, Сомилосен! „ Да, Ние ти дадовме добро изобилно. Па, клањај Му се на Господарот  твој и заколи Курбан. Оној што те мрази ќе остане без помен, навистина!„  Сура 108, ел-Кевсер Почитувани Браќа  и сестри Се…