T E P K İ

Makedonya İslam Birliği Riyaseti, 05 Şubat 2013 tarihinde yapılan toplantısında diğer gündem maddeleri yanısıra, Üsküp Burmalı Camii arsasında meydana gelen gelişmelerle ilgili konuları tartışarak, İslam Birliği’nin bu tarihi camiyi aslına uygun olarak inşa etme taleplerinin ilgililerce dikkate alınmaması nedeniyle, yeniden şiddetli bir şekilde tepkisini dile getirmektedir.
Riyaset ayrıca, bu toplantıda konuyla ilgili aldığı diğer kararların detaylarını, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını da bildirmektedir.
MC İslam Birliği Reis Uleması
H. Süleyman Ef. Recepi

reagim110

Comments are closed.