SHPËRNDAHEN 100 PAKO DHURATA NË RAJONIN E MUFTINISË SË OHRIT

Shq/Tür

Nën udhëheqjen e Muftiut h. Samet ef. Ajdari dhe të kryetarit të degës OH “Hilal” Ohër Astrit ef. Lumani, në teritorin e Muftinisë së Ohrit u shpërndan 100 pako donacion – dhurata të Qendrës Mbretërore për Humanitet nën përkujdesjen e Mbretit të Mbretërisë së Arabisë Saudite Ekselencës së tij Selman bin Abdul Aziz.
Këtë aksion e organozoi Drejtori Përgjegjës për Botën Arabe h. Ismet ef. Ademi nën patronazhin e Reisul Ulemasë së BFI-së h.hfz. Shaqir ef. Fetai, nën menaxhim të kryetarit të Shoqatës Humanitare “Hilal” Fadil ef. Ramadani.
Allahu i Madhërishëm i shpërbleftë bëmirësit dhe kontribuesit me mirësitë e Tij të pakufishme.
OHRİ MÜFTÜLÜĞÜ’NÜN BÖLGESİNDE 100 ADET HEDİYE PAKETİ DAĞITILDI
Müftü H. Samet Ef. Aydari önderliğinde ve STK “Hilal” Ohri şube başkanı Astrit Ef. Lumani’nin eşliğinde, Ohri Müftülüğü bölgesinde, Suudi Arabistan Kralı Ekselansları Salman bin Abdul Aziz’in himayesindeki Kraliyet İnsanlık Merkezi’nin hediyeleri olan 100 bağış paketi dağıtıldı.
Yardım eylemi, İDB Birliği Reis’ul Uleması H. Hfz. Şakir Ef. Fetai’nin himayesi altında; Arab Dünyasından Sorumlu Genel Başkanı H. İsmet Ef. Ademi’nin organizasyonunu tertib etmesiyle ve İnsani Yardım Derneği “Hilal” başkanı Fadil Ef. Ramadani yönetiminde gerçekleşti.
Cenâb-ı Hak, hayır ve ihsanda bulunanları sonsuz nimetleriyle mükafatlandırsın.
06.09.1444
28.03.2023

Comments are closed.