SHMI “MEDRESEJA ISA BEU”PARALELJA E VAJZAVE SHKUP NË MESIN E XHEMATIT TË SHKUPIT

SHMI “Medreseja Isa- Beu” Paralelja e vajzave Shkup ,në bashkëpunim me muftinin e Shkupit organizuan ligjëratë për gjininë femërore në Xhaminë e Konjares së Mesme, Programi filloi me një asher nga Mubera Kadriju, ilahi nga grupi i korit të medresës. Hyrjen e bëri nxënësja Amra Ismaili, praksën e bëri nxënësja Halime Bale me temën:”Ramazani dhe leljetul Kadri” Fjalēn përshëndetëse e pat kryetarja e Departamentit të gruas pranë Muftinis Gjuhere Ramani. Fjalën e rastit e mbajti prof. Hyrijete Gajni Kadri me temën “Vlera e leximit të Kuranit “ dhe gjithashtu mualimja Anife Musliovska ligjeroi në gjuhën boshnjake. Fjalë falenderimi nga mualimja e xhamis Ajla Xhemaili dhe ne fund duan e bëri teologe Gjuhere Ramani.

Comments are closed.