SHMI “MEDRESEJA ISA-BEU”PARALELJA E VAJZAVE SHKUP NË MESIN E XHEMATIT TË SHKUPIT

SHMI Medreseja Isa Beu Paralelja e vajzave Shkup në bashkëpunim me Muftininë e Shkupit organizoi ligjeratë për gjininë femërore në Xhaminë Hixhrij në fsh. Kondovë ku programi filloi me një asher nga nxënësja Hfz.Azra Demiri Ilahi e recitime nga vet nxënëset e shkollës
Prezentimin e bëri nxënësja: Zehra Sherifi
Praksën e bëri nxënësja: Zylfije Kadriju me temën: “Namazi i natës dhe Nafile”
Fjalën e rastit e mbajti prof.Naxhije Bakiu me temën: “Ramazani muaji i bujaris “
Fjalën përshëndetëse e bëri përfaqësuesja pran Muftinisë së Shkupit Mybera Asani
Program u mbajt edhe ne Xhaminë e fsh.Rashçe, asher këndoi nxënësja Ajshe Memedi. Prezentimin e bëri nxënësja: Emine Kovaqi. Praksën nxënësja : Hafsa Pajaziti me temën : “Vlera e Natës së Kadrit”
Fjal përshëndetëse pati Mualimja e kësaj Xhamie :Qendresa Bakiu.
Fjalën e rastit: prof Munever Dauti me temën “Përmirsimi i vetes në muajin e Ramazanit”
Fjalën përshëndetëse e bëri Përfaqësuesja pranë Muftinis Arife Iseni
Vazhdoi programi edhe ne Xhamin e fsh.Llokë me Asher nga nxënësja Hasna Ismaili, Prezentimin nxënēsja Hansa Demiri Praksën e realizoj nxënësja:Dilaj Imeri me temën: “Sinqeriteti”. Fjalën e rastit Hfz.prof Nehal Ibrahimi me temën: “Shtatë gjërat e mira pasi të vin gjërat e vështira “. Fjalën përshēndetëse Kryetarja e Departamentit pranë Muftinisë Gjuhere Ramani dhe programi përfundoi me një dua nga Hfz.Nehal Ibrahimi

Comments are closed.