SHMI ,,MEDRESEJA ISA BEU”PARALELJA E VAJZAVE SHKUP NË MESIN E XHEMATIT TË SHKUPIT

SHMI ,,Medreseja Isa Beu “ Paralelja e vajzave Shkup në bashkëpunim me Muftinin e Shkupit organizon ligjeratë për gjininë femërore në Xhamin e Kopanicës
Programi filloi me një Asher nga nxënësja:Efrah Ibrahimi,dhe ilahi nga vet nxënëset e shkollës
Fjalën përshēndetëse mualimja e xhamisë :Qëndresa Bakiu
Udhëheqësinë e bëri nxënësja Jasemin Ibrahimi
Praksën e bënë nxënësja : Fatime Ademi me temën: Kurani në mesin tonë dhe Mirvet Kurtishi me temën: Ramazani në mesin tonë
Fjalën e rastit e mbajti prof. hfz. Arzije Muharemi Nuhiu me temën: Bindja ndaj Allahut Xh.sh në muajin e Ramazanit
Fjalën përshëndetëse e pat Kryetarja e Departamentit pranë Muftinis Gjuhere Ramani ,
dhe në fund duan e bëri Hfz, Arzije Muharemi Nuhiju

Comments are closed.