SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” PARALELJA E VAJZAVE SHKUP NË MESIN E XHEMATIT TË SHKUPIT

SHMI “Medreseja Isa Beu” Paralelja e vajzave Shkup në bashkëpunim me Muftininë e Shkupit organizuan ligjërata për gjininë femërore në xhamin Duqanxhikut
Moderatore e programit nxënësja Tuba Rexhepi.
Programi filloi me lexim të Kur’anit e ilahi të interpretuara nga nxënëset e Medresesë.
Programi nisi me fjalimin përshëndetës përfaqësuesja e Myftinisë së Shkupit, Mubera J. Asani.
Fjala e rastit në këtë program kushtuar gjinisë femërore, i takoi Hfz. Selvije Dardhista Shaqiri, profesoreshë pranë Medresesë Isa Beu, e cila ligjëroi mbi temën: “Frika ndaj Allahut xh.sh”.
Nxënësja pranë Medresesë Mevlude Aliovska, mbajti ligjeratë, me të cilën realzoi praktiken e ramazanit.
Në fund të programit, duanë e rastit e bëri mualimja Fevzije Dardhishta Emruli.

Comments are closed.