[:al]Sesion shkencor: Karta e Medinës[:]

[:al]

BASHKËSIA FETARE ISLAME E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Organizon

Sesion shkencor me temën:

“KARTA E MEDINËS, PRIJATARE E DEKLARATËS UNIVERSALE TË OKB-së PËR TË DREJTAT E NJERIUT”

Sesioni do të mbahet më: 01. 12. 2018 (dita e shtunë)  Shkup,

Vendi i mbajtjes: FSHI – SHMI – Shkup,

Temat e orientuese  për debat:

 • Aspekti socio-juridik i myslimanëve në kohën e miratimit të Kartës së Medinës,
 • Gjendja e organizimit institucional shoqëror global në kohën e miratimit të Kartës së Medinës.
 • Ndikimi i Kartës së Medinës, në zhvillimet shoqërore globale,
 • Karta e Medinës, si dokument bazë për sigurimin e të drejtave të njeriut,
 • Parimet dhe principet kryesore mbi të cilat u hartua Karta e Medinës,
 • Parimi i drejtësisë dhe lirisë, sipas kartës së Medinës,
 • Analizë juridike dhe shkencore kartës së Medinës në krahasim me dokumentet tjera bashkëkohore për të drejtat e njeriut,
 • Formimi i shtetit multinacional dhe multikonfesional sipas Kartës së Medinës,
 • Karta e Medinës, dhe të drejtat e pakicave (minoriteteve),
 • Karta e Medinës dhe koncepti paqësor i saj,

Studiuesit mund të zgjedhin edhe tema tjera që kanë të bëjnë me temën.

 • Sesioni është një ditor.
 • Paraqitja e studiuesit për të marrë pjesë në këtë sesion është deri më 30 Tetor 2018.

Kontakt: e-mail: kartamedines@gmail.com

 • ose: tel: ++389-3117410 -3117-412 – 00389-75 374 414.
 • Jusuf Zimeri

[:]

Comments are closed.