REISUL UMAJA NË IFTARIN E HALK BANK

(SHQ. MKD. TUR. ENG.)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të martën më 19.04.2022 mori pjesë në Iftarin e organizuar nga Halk Bank, nën patronazhin e Drejtorit gjeneral Bilal Suxhubashi me stafin e tij.
Ishte një ambient i bukur i një iftari të Ramazanit të bekuar. Me prezencë të personaliteteve të niveleve të larta të sferave të ndryshme nga vendi dhe Turqia.
Prezent ndër të tjerët në këtë iftar ishin edhe Z. Talat Xhaferi, Kryetar i Parlamentit të RMV, Z. Osman Arsllan, Drejtori gjeneral i Halk Bank në Turqi, Z. Fatmir Bytyçi, Zv. Kryeministër i Qeverisë së RMV, Z. Hasan M. Sekiskok, Ambasador i Turqisë në Shkup, Z. Ajdoan Ademoski, Kryetari i MATTO, Z. Bejxhan Iljas, Kryetar i TDP, dhe të tjerë.
U mbajtën fjalime të ndryshme që dhanë porosi të rëndësishme dhe më në fund u përmbyll me një dua nga Reisul Ulema. Ishte një respekt i veçantë.
***
РЕИСУЛ УМА НА ИФТАРОТ НА ХАЛК БАНК
Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во Вторник на 19.04.2022 година учествуваше на Ифтарот организиран од Халк Банка, под покровителство на Генералниот Директор Билал Суџубаши со својот тим.
Тоа беше прекрасен амбиент на благословен рамазански ифтар, со присуство на високи личности од различни области од земјава и Турција. На овој ифтар, меѓу другите, присуствуваа и г. Талат Џафери, Претседател на Собранието на РСМ, г. Осман Арслан, Генерален Директор на Халк Банка во Турција, г. Фатмир Битичи, заменик Претседател на Владата на Република Македонија, г. Хасан М. Секискок, Амбасадор на Турција во Скопје, г. Ајдоан Адемоски, претседател на МАТТО, г. Бејџан Иљас, Претседател на ТДП и други.
Беа одржани различни говори со важни пораки и на крајот завршија со дуата на Реисул Улема. Тоа беше посебна почит.
***
REİS-UL ULEMA HALK BANK İFTARINA KATILDI
KMC İslam Dini Birliği Başkanı Reisul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai, 19 Nisan 2022 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü Bilal Sucubaşı himayesinde düzenlediği iftara çalışma arkadaşlarıyla birlikte katıldı.
Ülkemizin ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden ileri gelenlerin katılımıyla mubarek bir Ramazan iftar sofrası için harika bir ortam oluştu. Başkan Fetai yanı sıra KMC Meclis Başkanı Talat Caferi, Halk Bankası Türkiye Genel Müdürü Osman Arslan, Makedonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fatmir Bitiçi, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hasan М. Sekizkök, MATTO Başkanı Aydoan Ademoski, TDP Başkanı Beycan İlyas ve diğer davetliler bu iftarda hazır bulundu.
Önemli mesajların verildiği selamlama konuşmalarından sonra Reis-ul Ulema’nın duasıyla iftar sona erdi. Bu, Başkan Fetai’ye gösterilen özel bir saygı işaretiydi.
***
REISUL UMA PARTICIPATED AT HALK BANK IFTAR
The President of the Islamic Religious Community of RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on Tuesday 19.04.2022 participated in the Iftar organized by Halk Bank, under the patronage of General Director Bilal Suxhubash with his staff.
It was a beautiful setting of a blessed Ramadan iftar. With the presence of high-level personalities from various fields from the country and Turkey.
Present among others at this iftar were also Mr. Talat Xhaferi, Speaker of the Parliament of RNM, Mr. Osman Arsllan, General Manager of Halk Bank in Turkey, Mr. Fatmir Bytychi, Deputy. Prime Minister of the Government of the Republic of Macedonia, Mr. Hasan M. Sekiskok, Ambassador of Turkey in Skopje, Mr. Ajdoan Ademoski, Chairman of MATTO, Mr. Bejxan Iljas, Chairman of the TDP, and others.
Various speeches were given giving important messages and finally concluded with a Prayer by Reisul Ulema. It was a special respect.

Comments are closed.