REISUL ULEMAJA U TAKUA ME AMBASADOREN E SHBA-ve

(SHQ. MKD. ENG.)

Të enjten më 10.03.2022, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV Reisul Ulema H. Hfz. Shaqit ef. Fetai priti në selinë e Rijasetit të BFI Ambasadoren e Shteteve tê Bashkuara të Amerikës në Shkup, Ekselencën e saj znj. Kate M. Byrnes.
Fillimisht Reisul Ulemaja e përshëndeti dhe i dëshiroi mirëseardhje Ambasadores së SHBA-ve në BFI, institucion i cili përfaqëson të gjithë myslimanët e Maqedonisë së Veriut, si dhe e njoftoi Ekselencën e saj për funksionimin dhe sfidat në organizimin e jetës fetare në vendin tonë dhe jashtë.
Ekselenca e saj znj. Kate M. Byrnes e vlerësoi lartë funksionimin e BFI sidomos në promovimin e tolerancës dhe bashkëjetesës në Maqedoninë e Veriut.
Më pas, të dy bashkëbiseduesit folën për ngjarjet aktuale – agresionin Rus ndaj Ukrainës dhe e dënuan sulmin e paprovokuar të një populli dhe shteti sovran në zemer të Evropës, konflikt i cili rrezikon tërë Evropën dhe me potencial për ta implikuar tërë Botën. Reisul Ulemaja ia bëri me dije Ekselencës së saj qëndrimin e BFI, për sa i përket këtij konflikti, duke respektuar gjithmonë parimet islame që mbajnë anën e paqes, jetës dhe tolerancës mes popujve.
Reisul Ulemanë në këtë takim e shoqëronin Sekretari Gjeneral i BFI H. Irsal ef. Jakupi, Drejtori i sektorit për punë të jashtme Mr. Mustafa ef. Dauti dhe Shefi i Kabinetit Dr. Abdilkerim Iseni
***
Реисул Улема се сретна со Американската Aмбасадорка
Во четврток на 10.03.2022 година, Поглаварот на Исламската Верска Заедница на РСМ Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи ја прими Амбасадорката на Соединетите Американски Држави во Скопје, нејзината Екселенција г-дја. Кејт М. Бирнс.
Реисул Улема најпрво ја поздрави и посака добредојде на Амбасадорката на САД во седиштето на ИВЗ, институција која ги претставува сите муслимани во Северна Македонија, и ја информираше нејзината Екселенција за функционирањето и предизвиците во организирањето на верскиот живот во нашата земја и во странство.
Нејзината Екселенција г-дја. Кејт М. Бирнс го пофали функционирањето на ИВЗ, особено во промовирањето на толеранцијата и соживотот во Северна Македонија.
Двајцата соговорници потоа зборуваа за актуелните настани – руската агресија врз Украина и го осудија неиспровоцираниот напад на народ и суверена држава во срцето на Европа, конфликт кој ја загрозува цела Европа и со потенцијал да го инволвира целиот свет. Реисул Улема ја информираше нејзината Екселенција за ставот на ИВЗ во врска со овој конфликт, секогаш почитувајќи ги исламските принципи кои се на страната на мирот, соживотот и толеранцијата меѓу народите.
Реисул Улема на оваа средба беше придружуван од Генералниот Секретар на ИВЗ Х. Ирсал еф. Јакупи, Директорот на Секторот за надворешни работи Мр. Мустафа еф. Даути и Шефот на Кабинетот Др. Абдилкерим Исени.
***
Reisul Ulema met with the US Ambassador in Skopje
On Thursday 10.03.2022, the President of the Islamic Religious Community of RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqit ef. Fetai received the Ambassador of the United States of America in Skopje, Her Excellency Mrs. Kate M. Byrnes.
Reisul Ulema first greeted and welcomed the US Ambassador at the headquarters of IRC, as an institution that represents all Muslims in Northern Macedonia, and informed Her Excellency about the functioning and challenges in organizing religious life in our country and abroad.
Her Excellency Mrs. Kate M. Byrnes praised the functioning of the IRC especially in promoting tolerance and coexistence in Northern Macedonia.
The two interlocutors then spoke about current events – Russian aggression against Ukraine and condemned the unprovoked attack of a people and sovereign state in the heart of Europe, a conflict which endangers the whole of Europe and with the potential to implicate the whole world.
Reisul Ulema informed Her Excellency the position of the IRC regarding this conflict, always respecting the Islamic principles that hold the side of peace, life and tolerance between peoples.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai in this meeting was accompanied by the General Secretary of IRC, H. Irsal ef. Jakupi, Director of the Foreign Affairs Sector Mr. Mustafa ef. Dauti and Chief of Cabinet Dr. Abdilkerim Iseni.

Comments are closed.