Reisul Ulemaja takon Ambasadorin e Egjiptit në Sofje

(SHQ. ENG.)

Të mërkurën më më 02.03.2022 në Sofje të Republikës së Bullgarisë, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai realizoi një takim zyrtar me Ambasadorin e Egjiptit në Sofje, Dr. Halid Ammareh në selinë e tij.
Në shoqërim të Reisul Ulemasë ishin Prof. Ibrahim ef. Idrizit, Drejtor i SHMI “Medreseja Isa Beu” – Shkup dhe H. Ismet ef. Ademi, Drejtori i sektorit për marrëdhënie me botën arabe.
Më ambasadorin e Egjiptit u realizua një takim miqësor dhe vëllazëror ku Kreu i BFI e falënderoi Ekselencën e tij për pritjen që i bëri delegacionit të BFI. Më pas, palët biseduan për shumë çështje aktuale, në veçanti për shqetësimin e agresionit rus në Ukrainë dhe shprehën mendimin se lufta është e keqja më e madhe që i ndodh njerëzimit.
Tema kryesore në të cilën biseduan gjatë takimit ishte ripërtëritja e marrëveshjes me Universitetin e Ez’herit në Kajro për regjistrimin e nxënësve tonë në këtë Universitet me famë botërore dhe historike. Delegacioni i BFI i dorëzoi Ambasadorit Z. Ammareh drejt për së drejti të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe nga ai morën premtimin se ky proces do të përfundoj me sukses në afatin sa më të shkurtër.
Njëherit delegacioni i BFI i shprehën Ambasadorit të Egjiptit përshtypjet e mira dhe memoriet e bukura me rastin e pjesëmarrjes të Kreut të BFI në Konferencën ndërkombëtare në Kairo, e cila u mbajt me datë 12 dhe 13 Shkurt. Të dyja palët u pajtuan që bashkëpunimi reciprok të vazhdojë në bazë të një respekti të ndërsjellë edhe në të ardhmen.
***
The President of IRC meets the Ambassador of Egypt in Sofia
On Wednesday, March 2, 2022 in Sofia, Republic of Bulgaria, the President of the Islamic Religious Community of RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai held an official meeting with the Ambassador of Egypt in Sofia, Dr. Khalid Ammareh at his headquarters.
Reisul Ulema was accompanied by Prof. Ibrahim ef. Idrizi, Director of IHS “Isa Bey Madrasa” – Skopje and H. Ismet ef. Ademi, Director of the Sector for Relations with the Arab World.
A friendly and fraternal meeting was held with the Ambassador of Egypt where the Head of IRC thanked His Excellency for the reception he gave to the IRC delegation. Afterwards, the parties discussed many current issues, in particular the concern of Russian aggression in Ukraine, and expressed the view that war is the greatest evil that befalls humanity.
The main topic they discussed during the meeting was the renewal of the agreement with Az’har University in Cairo for the enrollment of our students in this world-famous and historical University. The delegation of IRC of RNM handed over to Ambassador Mr. Ammareh directly all the necessary documentation, and from him they received the promise that this process will be completed successfully as soon as possible.
At the same time, the delegation of IRC of RNM expressed to the Ambassador of Egypt the good impressions and beautiful memories on the occasion of the participation of the Head of the IRC in the International Conference in Cairo, which was held on 12 and 13 February. Both sides agreed that mutual cooperation should continue on the basis of mutual respect in the future.

Comments are closed.