REISUL ULEMAJA TAKOHET ME DREJTORIN E AGJENCISË PËR MENAXHIM ME PRONA TË KONFIUSKUARA

(SHQ. МКД. TUR)

Me ftesë të Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mërkurën më 02.06.2021, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm i BFI H. Irsal ef. Jakupi, u takua me Z. Faton Asani, Drejtor i Agjencisë për Menaxhim me Prona të Konfiskuara.
Fillimisht Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai falënderoi mysafirin për kohën dhe respektin si dhe vlerësoi lartë punën dhe angazhimin e Drejtorit Faton Asani, i cili edhe në të kaluarën ka treguar vullnet të mirë për bashkëpunim me institucionin më të lartë fetar islam.
Në këtë takim Reisul Ulema i bëri një prezantim të shkurtër të BFI me [rast e njoftoi mysafirin me funksionimin e Bashkësisë Fetare Islame, sfidat dhe peripecitë me të cilat përballet ky institucion. Reisi gjithashtu foli edhe për institucionet edukativo arsimore të BFI, posa[ërisht për Medresenë Isa Beu dhe konviktet e nxënësve dhe nevojat e tyre.
Më pas, të dyja palët biseduan që të arrihet një bashkëpunim i mirëfilltë për të ardhmen mes dy institucioneve, gjegjësisht BFI dhe Agjencisë për Menaxhim me Prona të Konfiskuara, në të mirë të përgjithshme.
Drejtori Asani nga ana e tij falënderoi Reisin për pritjen dhe respektin si dhe u zotua se do të jetë gjithnjë i gatshëm që ta ndihmojë BFI në suaza të mundësive të tija.
Në fund të takimit, në shenjë respekti dhe falënderimi, Reisul Ulema i dhuroi z. Faton Asani një kopje të Kuranit Famëlartë me dedikim dhe disa libra me përmbajtje islame.
_________________
РЕИСУЛ УЛЕМА СЕ СРЕТНА СО ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕДЗЕМЕН ИМОТ
На покана на Претседателот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, во среда 02.06.2021 година, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, придружуван од Генералниот Секретар на ИВЗ Х. Ирсал еф. Јакупи, се сретна со г-дин Фатон Асани, Директор на Агенцијата за Управување со Одземен Имот.
Првично Претседателот на ИВЗ Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи му се заблагодари на гостинот за времето и почитта и ја пофали работата и посветеноста на Директорот Фатон Асани, кој во минатото покажа добра волја за соработка со највисоката исламска верска институција.
На оваа средба, Реисул Улема направи кратка презентација на ИВЗ и го информираше гостинот за функционирањето на Исламската Верска Заедница, предизвиците и перипетиите со кои се соочува оваа институција. Реисул Улема зборуваше и за верско образовните институции на ИВЗ, особено за Медресата Иса Бег и студентските домови и нивните потреби.
Потоа, двете страни разговараа за заедничка соработка во иднина меѓу двете институции, имено ИВЗ и Агенцијата за Управување со Одземен Имот, за општо добро.
Директорот Асани од своја страна му се заблагодари на Реисул Улема за приемот и почитта и вети дека тој секогаш ќе биде подготвен да му помогне на ИВЗ во склоп на неговите можности.
На крајот на состанокот, во знак на почит и благодарност, Реисул Улема му презентираше на г. Фатон Асани копија на Светиот Куран со посвета и неколку книги со исламската содржина.
____________________
REİSUL ULEMA, MİLLİLEŞTİRİLEN MÜLKLERİN YÖNETİM AJANSI MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜ
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı Reisul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai’nin daveti üzerine 02.06.2021 Çarşamba günü, , İDB Genel Sekreteri refakatinde, Millileştirilen Mülklerin Yönetim Ajansı Müdürü Faton Asani İslam Birliği’ni ziyaret etti.
İDB Başkanı Reisul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai başlangıçta, zaman ayırıp davetine icabet ettiği ve en yüksek bir dini kurum olarak İslam Dini Birliği ile daha önceden de samimi işbirliği içinde olduğu ve iyi niyet gösterdiği için Müdür Faton Asani’ye teşekkürlerini dile getirdi.
Bu toplantıda Reisul Ulema İDB’nin faaliyetleri hakkında kısa bir sunum yaptı ve İslam Dini Birliği’nin işleyişi, karşılaştığı zorluklar ve iniş çıkışları hakkında konuğu bilgilendirdi. Reisul Ulema, İDB’nin dini eğitim kurumları ve özellikle “İsa Bey” Medresesi, yurtları ve ihtiyaçları hakkında da bilgi verdi.
Daha sonra taraflar, bu iki kurum arasında, yani İDB ile Millileştirilen Mülklerin Yönetim Ajansı arasında ortak menfaatler için gelecekteki işbirliğini değerlendirdi.
Müdür Asani, kendisine gösterilen saygı ve ihtimamdan dolayı Reisul Ulema’ya teşekkür etti ve imkanları dahilinde İDB’ye her zaman yardım etmeye hazır olacağına söz verdi.
Görüşmenin sonunda Reisul Ulema, saygı ve şükranlarının bir göstergesi olarak Faton Asani’ye bir Kur’an-ı Kerim ve İslami içerikli birkaç kitap hediye etti.

Comments are closed.