REISUL ULEMAJA PËR LUFTËN

(SHQ. MKD. TUR. ENG.)

(SHQ. MKD. TUR. ENG.)
Lufta është ajo që shkreton, merr jetën e të pafajshmëve, len plagë të pashlyera tek njerëzit, formon psikologji të dhunës, urrejtjes, vrasjes e mbytjes. Andaj, zhvilloni në zemrat tuaja ndjenjën e respektit, afrimit ndaj njëri tjetrit, shërbimit ndaj njerëzve, paqes e solidaritetit në vepër. Kështu do jemi më fuqishëm afër dashurisë së Zotit të Gjithëdijshëm.
Reisul Ulema i BFI në RMV
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai
***
Војната е она што уништува, ги одзема животите на невините, остава незалечени рани на луѓето, ја формира психологијата на насилство, омраза и убиство.
Затоа, развијте во вашите срца чувство на почит, блискост еден кон друг, служење на луѓето, мир и солидарност на дело. Така ќе бидеме посилно и поблиску до љубовта на Семоќниот Алах.
Реисул Улема на ИВЗ на РСМ
Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи
***
Savaş; her tarafı yıkıp yok etmekte, masumların canını almakta, insanlarda kapanmayan yaralar bırakmakta, şiddet, nefret ve cinayet psikolojisini meydana getirmektedir.
Bu nedenle kalplerinizde saygı, birbirine yakınlık, insanlara hizmet, barış ve dayanışma duygusu geliştirin. Böylece daha güçlü ve Yüce Allah’ın sevgisine daha yakın olacağız.
KMC İDB Reis-ul Uleması
H. Hfz. Şakir ef. FETAİ
***
War is what devastates, takes the lives of the innocent, leaves unhealed wounds on people, forms the psychology of violence, hatred, murder and drowning.
Therefore, develop in your hearts a sense of respect, closeness to one another, service to people, peace and solidarity in action. Thus we will be more strongly close to the love of the All-Knowing God.
Reisul Ulema of IRC of RNM
H. Hfz. Shaqir ef. Fetai

Comments are closed.