REISUL ULEMAJA NË MESIN E BESIMTARËVE TË MANASTIRIT

(SHQ. МКД.)

Me ftesë të Myftiut të Manastirit H. Hamit Rasimi, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i shoqëruar nga dy bashkëpunëtorët e tij, z. Nizam Reshid dhe z. Driton Dikena, të mërkurën më 31.08.2022. vizituan Myftininë e BFI Manastir dhe u takuan me besimtarët e këtij qyteti, me ç’rast patën mundësi që të vizitojnë dhe përcjellin punët e kryera nga Myftinia në fjalë edhe atë me sa vijon:

 1. Punët në xhaminë e “Haxhi Mahmud Bej” – e cila është një vepër e përkryer dhe në përfundim e sipër;
 2. Punët e kryera te varrezat muslimane, si ndërtesa e shërbimit funeral me të gjitha kushtet, si: sallonet për pritje e ngushëllime, rrugicat e varrezave, rregullimi dhe pastërtia e tyre;
 3. Vizita e xhamisë “Koxha Kadi” e cila do të restaurohet nga Drejtoria e vakëfeve të Turqisë;
 4. Vizita e fshatit Llazhec, ku u takuan me disa nga besimtarët e fshatit Llazhec, ku me decenie pamundësohet ndërtimi i xhamisë dhe aty sot u vështruan vendet dhe mundësitë e gjetjes së rrugëdaljes deri në ndërtimin e xhamisë për nevojat e besimtarëve të këtij fshati;
 5. U panë dhe analizuam vendet dhe objektet që janë në proces për denacionalizimit;
 6. Vizituan Xhaminë e bukur “Hajdar Kadi”, ku delegacioni i BFI me në Krye Reisul Ulemanë falëm namazin e Drekës dhe u takuan besimtarët tanë duke u ndarë pak kohë për të dëgjuar hallet dhe gëzimet e tyre;
 7. Po ashtu përcollën punët e ndërtimit të Qendrës së Re Kulturore dhe zhvillimit të mësim besimit islam dhe aktiviteteve tjera, e cila vërtetë ishte një objekt i bukur me të gjitha kushtet, e cila tani është në përfundim e sipër;
 8. Dhe në fund, ajo që ishte synimi kryesor i vizitës së Reisul Ulemasë në Myftininë e Manastirit: u nënshkruan dy protokolle me Drejtorinë e vakëfit të Turqisë, një donacion i madh për restaurim dhe revitalizim e Hanit të Manastirit dhe pesë lokaleve afariste, si pjesë përbërëse të kompleksit të Xhamisë Haxhi Mahmud Bej” dhe restaurimit dhe revitalizimit të Xhamisë “Koxha Kadi” – objekt fetar i kulturës islame.

Gjatë vizitës njëditore, Reisul Ulemaja dhe shoqëruesit e tij mbetën të kënaqur dhe të bindur se Myftinia e Manastirit në krye me Myftiun H. Hamit ef. Rasimin po punon me përkushtim të madh në organizimin e jetës fetare, menaxhon zhvillimin e kësaj Myftinie me strategji në sigurinë e saj infrastrukturore, financiare dhe fetare islame. Zoti i bekoftë.

***

РЕИСУЛ УЛЕМА МЕЃУ БИТОЛСКИТЕ ВЕРНИЦИ

На покана на Битолскиот Муфтија Х. Хамит Расими, Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х. Шаќир еф. Фетаи, придружуван од неговите двајца соработници, г. Низам Решид и г. Дритон Дикена, во цреда на 31.08.2022, го посети Муфтиството на ИВЗ Битола и се сретна со верниците од овој град, при што имаа можност да ги посетат и проследат работите што ги врши ова муфтиство и тоа следново:

 1. Работите во џамијата на „Хаџи Махмуд Бег“ – што е совршено дело и е во тек;
 2. Работите што се вршат на муслиманските гробишта, како што е зградата на погребната служба со сите услови, како што се: соби за прием и сочуства, улиците на гробиштата, нивно уредување и чистотата;
 3. Посета на џамијата „Коџа Кади“, која ќе биде реставрирана од Дирекцијата за донации на Турција;
 4. Посета во село Лажец, кај се сретнаа со дел од верниците од село Лажец, каде изградбата на џамијата е невозможена со децении, а таму денес ги разгледаа местата и можностите за пронаоѓање на излез од ситуацијава и до изградба на џамијата за потребите на верниците од ова село;
 5. Ги видоа и анализираа парцелите и објектите кои се во процес на денационализација;
 6. Ја посетија прекрасната џамија „Хајдар Кади“, каде што делегацијата на ИВЗ, предводена од Поглаварот на ИВЗ, ја клањаа ручек намаз, и се сретнаа со верниците, одвојувајќи малку време да ги слушнат нивните маки и радости;
 7. Ги проследија и градежните работи на Новиот културен центар и развојот на наставата по исламска вероисповед и други активности, кој беше навистина прекрасен објект со сите услови, кој сега се завршува;
 8. И на крај, која беше и главната цел на посетата на Реисул Улема на Битолското Муфтиство: потпишани се два протоколи со Дирекцијата за вакафи на Турција, голема донација за реставрација и ревитализација на Ханот на Битола и пет деловни простории. , кои се составен дел од комплексот на џамијата Хаџи Махмуд-бег и реставрацијата и ревитализацијата на џамијата Коџа Кади – верски објект на исламската култура.

Во еднодневната посета, Реисул Улема и неговите придружници беа задоволни и убедени дека Битолското Муфтиство на чело со Муфтијата Х. Хамит еф. Расими, со голема посветеност работи во организацијата на верскиот живот, раководи со стратегии за развојот на ова муфтиство, во неговата инфраструктурна, финансиска и исламска верска безбедност. Господ да ги благослови.

 

Comments are closed.