Reisul Ulemaja në ceremoninë e përkujtimit të 11 Shtatorit në Ambasadën e Amerikës

(SHQ. МКД. ENG.)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të martën më 13.09.2022 mori pjesë në ceremoninë e organizuar nga Ambasada Amerikane në Shkup në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të RMV dhe Institutit të Mjekësisë Transfuzive, në nderim të Ditës së Shërbimit dhe Përkujtimit të 11 Shtatorit.
Ambasadorja Kate M. Byrnes mbajti një fjalim përshëndetës dhe mjaft prekës, duke kujtuar vullnetarët të cilët u përgjigjën të parën për të ndihmuar viktimat e tragjedisë së 11 shtatorit 2001. Ajo po ashtu përkujtoi edhe viktimat që sot për fat të keq po radhiten në Ukrainë. Më pas i falënderoi të pranishmit dhe përfaqësuesit e bashkësive fetare.
Pas fjalimit, Reisul Ulemaja H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i shoqëruar nga Drejtori i zyrës së Shërbimit për Informim në BFI, z. Agron Vojnika, i cili njëherit është edhe ndërlidhës mes BFI dhe Ambasadës së SHBA-ve në Shkup, bisedoi me Ekselencën e saj Ambasadoren Kate M. Byrnes dhe e falënderoi për gjithë kontributin që ajo e ka dhënë në vendin tonë, duke qenë një nga promotorët kryesorë që e radhiti vendin tonë në familjen e madhe të NATO-s dhe makineria shtytëse e gjitha lëvizjeve dhe ndryshimeve pozitive demokratike në vend.
Ekselenca e Saj poashtu e falënderoi Kreun e BFI, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, për mbështetjen dhe bashkëpunimin gjatë këtyre katër viteve të mandatit të saj si Ambasadore e SHBA-ve në RMV.
Vlen të theksohet se për të katërmbëdhjetin vit radhazi, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bashkëpunon me Kryqin e Kuq të Qytetit të Shkupit dhe Institutin e Mjekësisë Transfuzive duke organizuar aksion për grumbullimin e gjakut dhe ushqimeve në nderim të Ditës së Shërbimit dhe Përkujtimit të 11 Shtatorit, me ç’rast do të plotësojë furnizimet me gjak dhe t’u sigurojë familjeve në nevojë ushqime dhe gjëra të tjera të nevojshme për muajt e dimrit në vijim.
***
Реисул Улема на церемонијата за комеморација на 11 Септември во Американската Амбасада
Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во вторник, 13.09.2022 година, учествуваше на свеченоста на Американската Амбасада во Скопје во соработка со Црвениот крст на РСМ и Институтот за трансфузиона медицина, во чест на Денот на службата и комеморација на 11 Септември.
Амбасадорката Кејт М. Бирнс одржа многу трогателен поздравен говор, сеќавајќи се на волонтерите кои првите се ангажираа во спасување на жртвите од трагедијата од 11 Септември 2001 година. Потоа таа им се заблагодари на присутните и на претставниците на верските заедници.
По нејзиниот говор, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, придружуван од Директорот на Службата за Јавно Информирање на ИВЗ, г. Агрон Војника, кој истотата е одговорен за односите помеѓу ИВЗ и Амбасадата на САД во Скопје, разговараше со нејзината екселенција Амбасадорката Кејт М. Бирнс и ѝ се заблагодари за целиот придонес што го дала за земјата, како еден од главните промотори за нашата земја биде дел од големото семејство НАТО, и движечка машина на сите позитивни и демократски промени во државата.
Нејзината екселенција му се заблагодари на Поглаварот на ИВЗ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, за континуираната подршка и соработката во овие четири години од нејзиниот мандат како Амбасадор на САД во РСМ.
Вреди да се истакне дека ова е четиринаесетта година по ред што Амбасадата на САД во соработка со Црвениот крст на град Скопје и Институтот за трансфузиона медицина организираат акција за собирање крв и храна во чест на Денот на службата и комеморацијата на 11 септември, во кој случај ќе се дополни залихата со крв, и храната наменета за семејствата кои имаат потреба во следните зимски месеци.
***
Reisul Ulema at the September 11 commemoration ceremony at the American Embassy
The President of the Islamic Religious Community of RNM, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on Tuesday 13.09.2022, participated in the ceremony in the American Embassy in Skopje in cooperation with the Red Cross of RNM and the Institute of Transfusion Medicine, in honor of the Day of Service and Remembrance of September 11.
Ambassador Kate M. Byrnes gave a very touching welcome speech, remembering the volunteers who are the first responders to the victims of the tragedy of September 11, 2001. Then she thanked the attendees and the representatives of the religious communities.
After the speech, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, accompanied from the Head of the Office for Public Information at IRC, Mr. Agron Vojnika, who is also the liaison between IRC and the US Embassy in Skopje, spoke with her Excellency Ambassador Kate M. Byrnes and thanked her for all the contribution she has made to the country, being one of the promoters for our country to be part of the big NATO family and the pushing engine of all positive and democratic movements and changes in the country.
Her Excellency also thanked the President of IRC, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, for the continuous support and cooperation during these four years of her mandate as US Ambassador to RNM.
It is worth mention that for the fourteenth year in a row, the US Embassy in cooperation with the Red Cross of the City of Skopje and the Institute of Transfusion Medicine, organizez the action for the collection of blood and food in honor of the Day of Service and Remembrance of September 11.

Comments are closed.