Reisul Ulemaja falënderues për vendimin për arsim të mesëm në RMV

SHQ. MKD. ENG.

Në faqen e tij personale, Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai ka falënderuar Qeverinë e RMV-së për miratimin e vendimit mbi propozim ligjin për arsim të mesëm të bashkësive fetare, i cili u miratua në seancën e 75 të Qeverisë së bashku me vendime të tjera të rëndësishme.
Në postimin e tij Reisul Ulemaja H. Hfz. Shaqir ef. Fetai thotë:
“Nga vendimet e Qeverisë së RMV: U MIRATUA VENDIMI MBI PROPOZIM LIGJIN PËR ARSIM TË MESËM TË BASHKËSIVE FETARE
Në seancën e 75 të Qeverisë u miratuan vendimet e rëndësishme, ndër të cilat edhe:
Mendimi mbi Propozim ligjin për Institucionet e arsimit të mesëm të Bashkësive fetare.
FALEMINDERIT TË GJITHËVE
U R I M E!”
Pas këtij miratimi të ligjit të propozuar, ai së shpejti do të propozohet në Parlament ku duhet të kalojë në votimin final.
***

 

Реисул Улема се заблагодарува за одлуката за средно образование во РСМ

На својата лична страница во фејсбук, Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи се заблагодари на Владата на Република С. Македонија за одобрувањето на одлуката за предлог-законот за средно образование на верските заедници, кој беше одобрен на 75-та седница на Владата заедно со други важни одлуки.

Во својот пост Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи вели:

„Од одлуките на Владата на РСМ: ОДОБРЕНА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ.

На 75. седница на Владата беа изгласани важни одлуки меѓу кои:

Мислењето по Предлог-законот за среднообразовните установи на верските заедници.

БЛАГОДАРАМ НА СИТЕ

ЧЕСТИТО!“

По ваквото одобрување на предложениот закон на Владата, тој наскоро ќе биде предложен во Собранието каде треба да оди на конечно гласање.

***

Reisul Ulema thankful for the decision on secondary education in RNM

 

On his personal page, the Chairman of the Islamic Religious Community of RNM Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetai has thanked the Government of the Republic of N. Macedonia for the approval of the decision on the proposed law for secondary education of religious communities, which was approved in the 75th session of the Government, together with other important decisions.

In his post Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai says:

“From the decisions of the Government of RNM: THE DECISION ON THE PROPOSAL LAW ON SECONDARY EDUCATION OF RELIGIOUS COMMUNITIES WAS APPROVED

In the 75th session of the Government, important decisions were approved, including:

Opinion on the Law Proposal for Secondary Education Institutions of Religious Communities.

THANKS TO EVERYONE

CONGRATULATIONS!”

After this approval of the proposed law, it will soon be proposed to the Parliament where it must go to the final vote.

 

Comments are closed.