Reisul Ulemaja dhe Ambasadori i BE dënuan agresionin e Rusisë

(SHQ. МКД. ENG)

Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të hënën më 28.02.2022, i shoqëruar nga Drejtori i Sektorit për marrëdhënie me jashtë z. Mustafa Dauti, pati takim zyrtar në selinë e Bashkimit Evropian në Shkup, ku u pritën nga Ekselenca e tij Ambasadori z. David Gir.
Në këtë takim, Reisul Ulemaja e falënderoi Ambasadorin për takimin dhe pritjen e ngrohtë, e në të njëjtën kohë në emër të Bashkësisë Fetare Islame shprehën shqetësimin e madh për agresionin e Rusisë kundër Ukrainës ku ranë shumë viktima në njerëz dhe u shkaktuan shkatërrime të shumta, andaj bashkërisht dënuan thellë këtë agresion antinjerëzor që po rrezikon Paqen, jo vetëm në rajon por edhe në tërë globin. Poashtu, Kreu i BFI përshëndeti unitetin e BE dhe SHBA në përpjekjet e tyre maksimale për të ndaluar këtë agresion, që po rrezikon jetën njerëzore.
Më pas të dyja palët u dakorduan që të vazhdojnë kontributin në evitimin e pandemisë së Kovid 19, si dhe realizimin sa më të lartë të vaksinimit të popullatës, që është e vetmja rrugë për imunizimin e shoqërisë dhe asgjësim ekësaj të keqeje që po e shqetëson Botën.
Reisul Ulemaja edhe një herë deklaroi se kultivimi i Paqes në vend dhe rajon është prioritet i institucionit fetaro islam BFI, andaj kërkoi nga besimtarët dhe nëpunësit fetar që të kenë kujdes në deklarata dhe qëndrime që dëmtojnë Paqen dhe në të njëjtën kohë të japim kontributin në këtë drejtim.
***
Поглаварот на ИВЗ и Амбасадорот на ЕУ ја осудија руската агресија
Претседателот на Исламската Верска Заедница на РСМ, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во понеделник на 28.02.2022 година, придружувана од директорот на Секторот за надворешни односи, г. Мустафа Даути, остварија официјална средба во седиштето на Европската Унија во Скопје, на која беа примени од неговата екселенција, Амбасадорот г. Дејвид Гир.
На оваа средба, Реисул Улема му се заблагодари на Амбасадорот за средбата и топлиот прием, а воедно во име на Исламската Верска Заедница изрази голема загриженост за руската агресија врз Украина каде многу луѓе загинаа, и е причинета огромна штета, затоа заедно длабоко ја осудија оваа нечовечка агресија која го загрозува мирот, не само во регионот, туку и во целиот свет. Исто така, првиот човек на ИВЗ го поздрави единството на ЕУ и САД во нивните максимални напори да се запре оваа агресија која го загрозува човечкиот живот.
Двете страни потоа се договорија да продолжат со нивниот придонес во спречувањето на пандемијата Ковид 19, како и што е можно повисоко вакцинирање на населението, што е единствениот начин да се имунизира општеството и да се искорени ова зло што го вознемирува светот.
Реисул Улема уште еднаш изјави дека негувањето на мирот во земјата и регионот е приоритет на Исламската Верска институција ИВЗ, затоа ги замоли верниците и верските претставници да бидат внимателни во изјавите и ставовите кои му штетат на мирот и во исто време да придонесат кон оваа насока.
***
Reisul Ulema and the EU Ambassador condemned Russia’s aggression
President of the Islamic Religious Community of RMV, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, on Monday 28.02.2022, accompanied by the Director of the Foreign Relations Sector, Mr. Mustafa Dauti, had an official meeting at the headquarters of the European Union in Skopje, where they were received by His Excellency the Ambassador Mr. David Gir.
In this meeting, Reisul Ulema thanked the Ambassador for the meeting and the warm reception, and at the same time on behalf of the Islamic Religious Community expressed great concern about Russia’s aggression against Ukraine where many people were killed and many destroyed, therefore together they deeply condemned this inhuman aggression that is endangering Peace, not only in the region but in the whole globe. Also, the Head of IRC of RNM hailed the unity of the EU and the US in their maximum efforts to stop this aggression, which is endangering human existence.
The two sides then agreed to continue their contribution to the prevention of the Covid 19 pandemic, as well as the highest possible vaccination of the population, which is the only way to immunize society and eradicate this evil that is troubling the world.
Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai once again stated that the cultivation of Peace in the country and the region is a priority of the Islamic religious institution IRC, therefore asked the believers and religious officials to be careful in statements and attitudes that harm Peace and at the same time to contribute to this direction.

Comments are closed.