REISUL ULEMA PRITI SHEFIN E MISIONIT TË OSBE Z.KILIAN VAHL

(SHQ. MKD. ENG.)

Më 05.04 2023 Reisul Ulema i BFI H. Hfz. Shaqir Fetai prit në Kabinetin e tij Shefin e Misionit të OSBE-së Z. Kilian Vahl.
Së pari Reisul Ulema i shprehu urimetl të sinqerta për zgjedhjen e tij Shef i Misionit të ISBE- së në RMV, institucion ky jashtzakonisht me peshë nē mbrojtjen e sigurisë, paqës dhe mireqenies nē vend.
Në të njëjtënt kohë biseduam për rrjedhat në vend dhe jashtë vendit. Konstatuan se siguria, paqa dhe mirëqenia janë vlera të larta dhe bashkërisht duhet të kultivohen.
Me kêtë rast, Reisul Ulemaja e falënderoi mysafirin për përpjekjet maksimale që i jep vendit tonë në tejkalimin e pengesave për trasimin e rrugës më të sigurtë drejtë rrjedhave bashkëkohore dhe Evroatlantike, në të cilat të gjithë duhet të angazhohen dhe punojnë për një botë të paqës dhe solidaritet, duke evituar luftërat nē botë që po marrin viktima të panumërta dhe të pafajshme.
Bashkëpunimi në mes dy institucioneve do vazhdojë si më herët por me një vrull edhe më të madh.
Shefi i Misionit të OSBE- së shprehu falënderimet e siqerta për pritjen dhe uroi muajin e Ramazanit të gjithë besimtarëve duke konstatuar se Bashkësia Fetare Islame sot konsiderohet si një insatitucion që punon për paqen, dialogut ndër fetare dhe faktor stabiliteti nē vend.
***
РЕИСУЛ УЛЕМА СЕ СРЕТНА СО ШЕФОТ НА МИСИЈАТА НА ОБСЕ г.КИЛИАН ВАХЛ
На 05.04 2023 година Реисул Улема на ИВЗ на РСМ, Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи во својот Кабинет го прими шефот на мисијата на ОБСЕ г-дин Килијан Вахл.
Најпрво Реисул Улема упати искрени честитки за неговиот избор за шеф на мисијата на ИСБЕ во РСМ, институција оваа која е исклучително важна во заштитата на безбедноста, мирот и благосостојбата во земјата.
Истовремено се разговараше и за тековите во земјава и надвор од неа. Тие истакнаа дека безбедноста, мирот и благосостојбата се високи вредности и мора да се негуваат заедно.
Во оваа прилика, Реисул Улема му се заблагодари на гостинот за максималните напори што ги дава за нашата земја во надминување на пречките за трасирање на најбезбедниот пат кон современите и евроатлантските текови, во кои сите мора да се ангажираат и да работат за мир и солидарност во светот, и избегнување на војните кои земаат безброј невини жртви.
Соработката меѓу двете институции во иднина ќе има уште поголем замав.
Шефот на мисијата на ОБСЕ изрази искрена благодарност за приемот и им посака лесни пости во месецот Рамазан на сите верници, истакнувајќи дека Исламската Верска Заедница денес се смета за институција која работи за мир, меѓуверски дијалог и е фактор на стабилност во земјата.
***
REISUL ULEMA RECEIVED THE HEAD OF THE OSCE MISSION Mr. KILIAN VAHL
On 05.04 2023 Reisul Ulema of IRC H. Hfz. Shaqir ef. Fetai received in his Cabinet the Head of the OSCE Mission, Mr. Kilian Vahl.
First, Reisul Ulema expressed his sincere congratulations on his election as Head of Mission of OSCE in RNM, the institution that is very important in the protection of security, peace and well-being in the country.
At the same time together they talked about the currents in the country and abroad. They found that security, peace and well-being are high values and must be cultivated together.
On this occasion, Reisul Ulema thanked the precious guest for the maximum efforts he gives to our country in overcoming the obstacles to pave the safest path towards Euro-Atlantic flows, in which everyone must engage and work for a world of peace and solidarity, avoiding world wars that are taking countless and innocent victims.
The cooperation between the two institutions will continue as before, but with even greater momentum.
The Head of the OSCE Mission expressed sincere thanks for the reception and wished the month of Ramadan to all believers, noting that the Islamic Religious Community today is considered an institution that works for peace, inter-religious dialogue and is a factor of stability in the country.

Comments are closed.