REISUL ULEMA PRITI DREJTORIN E AGJENCIONIT PËR MBËSHTETJE TË SIPËRMARËSISË NË RMV Z. HAJRULLA MISININ

Reisul Ulema i BFI e RMV H. Hfz. Shaqir ef. Fetai më 14.02.2023 Drejtorin e Agjencionit për mbēshtetje të sipërmarësisë në RMV Z. Hajrulla Misinin me bshkapuntorin e tij Z. Gafur Zharkun.
U bisedua gjërë e gjatë, në veçanti mbi Agjencionin në fjalë, rolin dhe rëndësinë e tij në sferën e ndihmës për punësim dhe shërbime tjera me ndërmarje të sferave të ndryshme. U busedua edhe për një bashkpunim të mirëfilltë në BFI – Agjencionit “Hallall” dhe Agjencionit për mbështetje të Sipërmarësisë në RMV – AMS.
Reisul Ulema e falënderoi Drejtorin e këtij agjencioni për këtë takim shumë të rëndësishëm me idenë e një bashkpunimi të afërt dhe të vazhdueshëm.

Comments are closed.