REISUL ULEMA PRITI AKTIVISTIN E MIRËNJOHUR ME PUNË NË SARAJEVË Z. MITAT FIDANIN KRYETAR I SHOQATËS KULTURORE SHQIPTARE NË B DHE H.

(SHQ. BOS.)

Reisul Uleman H. Shaqir ef. Fetain të martën më 14.02.2023 e vizitoi Z. Mitat Fidani me punë shumë dekada në Bashçarshinë e Sarajevës, njiherit aktivist i mirënjohur dhe aktualisht Kryeytar i Shoqatës kulturore shqipëtare të B dhe H. Përndryshe Z. Mitat është nga Balindolli i Gostivarit, bir i rahmetli Haxhi Neimit, një afaristë i njohur i Sarajevës dhe Gostivarit
Z. Mitatit i e informoi Reisul Ulemanë për akktivitetet e tija në Sarajevë dhe motivet e formimit të Shoqatës së re kulturore shqiptare në Sarajevë dhe synimet e sajë në ngritjen e vlerave kulturore shqiptare në Sarajevë dhe më gjërë.
Reisul Ulema i uroj detyrën e re duke i dëshiruar sukses në punën e tij. Marrë parasyshë antarët tjerë të Kryesisë, si Z. Abi dhe Z. Bicaj kjo Shoqatë premton punë të mbarë dhe suksese të reja.
Reisul Ulema i ndau mirënjohje për aktivitetin e deritanishëm në sfera të ndryshme.
***
REISUL ULEMA PRIMIO POZNATOG AKTIVISTU KOJI RADI U SARAJEVU, G. MITATA FIDANIJA, PREDSJEDNIKA KULTURNOG SAVEZA ALBANACA U B I H.
Reisul Ulema H. Hfz. Shakir ef. Fetai je u utorak 14.02.2023. godine posjetio g. Mitat Fidani, koji je decenijama radio u Općini Sarajevo, poznati aktivista i trenutno predsjednik Albanskog Kulturnog Saveza BiH. Inače, g. Mitat je iz Gostivara, sin rahmetlije Haxhi Neimija, poznatog biznismena iz Sarajeva i Gostivara.
Gospodin Mitat je upoznao Reisul Ulemu sa svojim aktivnostima u Sarajevu i motivima za formiranje novog Albanskog Kulturnog društva u Sarajevu i njegovim ciljevima u podizanju albanskih kulturnih vrijednosti u Sarajevu i šire.
Reisul Ulema mu je čestitao na novom zadatku i poželio mu uspjeh u radu. S obzirom na ostale članove Predsjedništva, kao što su gospodin Abi i gospodin Bicaj, ovo Udruženje obećava dobar rad i nove uspjehe.
Reisul Ulema mu je zahvalio na dosadašnjoj aktivnosti u raznim oblastima.

Comments are closed.