REISUL ULEMA PREZENTOI NË MANIFESTIMIN E FESTËS SHTETËRORE “SVETI KLIMENT OHRIDSKI”

(SHQ. МКД.)

Me ftesë të Komisionit për marrëdhënie me bashkësitë fetare Reisul Ulema bashkë me krerët e bashkësive tjera, ajo katolike dhe evangjeliste mori pjesë në manifestimin shtetëror me rastin e Festës ” Dita e Kliment Ohridskit” e organizuar nga Komisioni për marrëdhënie në mes bashkësive fetare. Prezent ishin Kryerari i Akademisë së shkencave në RMV, profesorë universitar, personalitete të jetës politike, shkencore, fetare e kulturore. Manifestimin e hapi Z. Darjan Sotiroski, drejtor i Komisionit për marrëdhënie me bashkësitë fetare pran Qeverisë së RMV, i cili foli për rëndësinë e festës dhe porositë Kliment Ohridskit mbi besimin, paqën, tolerancën dhe barazinë në mes kombeve dhe njerëzve. Fjalë përshëndetëse mbajtën edhe Kryetari i Akademisë së shkencave të RMV, profesorë universitar dhe më në fund fjalë mbi këtë festë mbajti Kryetari i KOM – it Z Stefanit.
Prezenca e krerëve fetar në këtë manifestim ishte në frymën e kultivimit të harmonisë dhe dialogut ndërfetar si prerogative e Këshillit të Bashkësive fetare në RMV. Duhet theksuar se BFI e RMV, gjithmonë ka kultiviar vlerat e paqës, respektit, barazisë, tolerancës dhe për këtë vlerë vitin e kaluar BFI e RMV nga Kēshilli europian në Raportin e saj në mënyrë të veçantë mori mirënjohje për angazhimin e saj në sferën e kultivimit të paqës, nē veçanti, në sferën e kultivimit të dialogut ndërfetar në RMV, vlera këto që janë kërkesë e BE.
***
РЕИСУЛ УЛЕМА ПРИСУТЕН НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ПРАЗНИК „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.
На покана на Комисијата за односи со верските заедници, Реисул Улема заедно со поглаварите на другите заедници, католичка и евангелистичка, учествуваше на државната манифестација по повод одбележувањето на „Денот на Климент Охридски“ организирана од Комисијата за односи со верските заедници. Присутни беа претседателот на Академијата на науките во РСМ, универзитетски професори, личности од политичкиот, научниот, верскиот и културниот живот.
Манифестацијата ја отвори г-дин Дарјан Сотироски, Директор на Комисијата за односи со верските заедници при Владата на РСМ, кој зборуваше за значењето на празникот и за пораките на Климент Охридски за верата, мирот, толеранцијата и еднаквоста меѓу народите и луѓето.
Присутните на оваа прослава ги поздрави и претседателот на Академијата на науките на РСМ, универзитетски професори, а на крајот говор одржа Поглаварот на МПЦ, господин, господин Стефан.
Присуството на верските водачи на оваа манифестација беше во духот на негување на хармонијата и меѓурелигискиот дијалог како привилегија на Советот на верските заедници во РСМ. Треба да се напомене дека ИВЗ на РСМ отсекогаш ги негувала вредностите на мирот, почитта, еднаквоста, толеранцијата, а за оваа вредност минатата година ИВЗ на РСМ, беше посебно признаена од Европскиот совет во својот извештај за неговата посветеност на полето на негување на мирот, особено во сферата на негувањето на меѓурелигискиот дијалог во РСМ, вредности кои се барање на ЕУ.

Comments are closed.