REISUL ULEMA NË FESTËN E DITËS NACIONALE NË AMBASADËN E KATARIT

(SHQ. ENG.

Të enjten më15.12.2022 Reisul Ulema i BFI e RMV H. Hfz Shaqir ef. Fetai mori pjesë në Festën e Ditës nacionale të Katarit, ku u prit nga Ambasadori i Katarit Z. Xhasim Al Hamad Al Thani dhe bashkֻëpunëtorët e tij, i cili i falënderoi shumë për prezencën në festën e tyre.
Reisul Ulema e falënderoi Ekselencën e tij Z. Xhasim Al Hamad Al Thani, për ftesën të cilës i është përgjigjur me kënaqësi.

***

 

REISUL ULEMA AT THE QATAR NATIONAL DAY CELEBRATION

On Thursday 15.12.2022 the President of IRC of RNM Reisul Ulema H. Hfz Shaqir ef. Fetai participated in the ceremony of Qatar National Day Celebration, where he was received by the Ambassador of Qatar, Mr. Jasim Al Hamad Al Thani and his colleagues, who thanked them very much for being present at their celebration.

Reisul Ulema thanked his Excellency Mr. Jasim Al Hamad Al Thani, for the invitation to which he has responded with pleasure.

 

 

Comments are closed.