Reisul Ulema i BFI në RM u vizitua nga Rektori i Universitetit Ballkanik në Shkup

 

reee17.11.2015 – Shkup. Kryetari i BFI-së h. Sulejman ef Rexhepi priti në takim Rektorin e posaemëruar të Universitetit Ballkanik prof.dr. Ismail Koxhajosufogllu, me të cilin zhvilloi një bisedë të ngrohtë vëllazërore. Kryetari i BFI-së bëri një shpjegim të thuktë mbi institucionet e BFI-së, aktivitet e saja dhe planet që ka BFI- në të ardhmen. Nga ana e tij, rektori Koxhajosufogllu foli mbi ecuritë e punëve të këtij Universiteti si dhe për planet e këtij Institucioni të lartë arsimor që i ka për të ardhmen.

Të dy ranë darokord për një bashkpunimë të mirëfillit në sfernën arsimimit, të kulturës dhe të trashëgimisë kultorore e shpirtërore të muslimanëve të Maqedonisë.

 

Comments are closed.