REISUL ULEMA I BFI E RMV SOLEMNISHT HAPI NISMËN E NDARJES SË DHURATAVE TË PARA TË RAMAZANIT NGA ARABIA SAUDITE

(SHQ. МКД. ENG.)

Reisul Ulema i BFI e RMV H. Hfz. Shaqir ef Fetai të enjten, më 15.03.2023 hapi solemnisht nismën e ndarjes së dhuratave të Qendrës mbretërore për humanitet nën përkujdesjen Mbretit të Mbretërisë së Arabisë Saudite Ekselencës së tij Selman bin Abdul Aziz.
Gjithsejtë do të ndahen 2400 pako në tërë teritorin e Bashkësisë fetare islame e RMV nëpërmes Organizatës se saj humanitare “Hilal” e udhëhequr nga Z. Fadil Ramadani.
Në këtë akt solemn Reisul Ulemanë e shoqëruan Prof. Ibrahim ef. Idrizi – Drejtor i SHMI “Medreseja Isa Beu” – Shkup, Z. Fadil Ramadani, kryetar i OH “Hilal” dhe H. Ismet ef. Ademi – Drejtor për marrëdhënie me botën arabe.
Në këtë nismë morën pjesë përfaqësuesit e Qendrë mbretërore për humanitet nga Arabia Saudite dhe përfaqësues nga Ambasada e Arabisë saudite në Tiranë që përfaqësonte Ambasadorin Z. Fejsal bin Hafidh Hifdhi.
Shprehim mirënjohje Drejtorit Z. Ibrahim Idrizit për përgatitje që bëri si nikoqir i këtij akti madhor dhe Z. Ismet Ademin për menaxhimin e tij me faktorët saudit për realizimin e ketij projekti në vendin tonë.
Reisul Ulema shprehu falënderimet e tij institucionale për këtë projekt m’u në vigjile të muajit të Ramazanit, që do të mbjell tek besimtarët frymën e gëzimit, afrimit, paqës dhe dashurisë në mes njerëzve.
Njiherit kërkoi që sa më shpejt këto dhurata të arrijnë nëpër Muftinitë e BFI e RMV.
***
РЕИСУЛ УЛЕМА НА ИВЗ НА РСМ СВЕЧЕНО ЈА ОТВОРИ ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ДЕЛЕЊЕ НА ПРВИТЕ РАМАЗАНСКИ ПОДАРОЦИ ОД САУДИСКА АРАБИЈА
Реисул Улема на ИВЗ на РСМ, Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи во четврток, 15.03.2023 година свечено ја отвори иницијативата за дистрибуција на подароци од Кралскиот центар за хуманост под покровителство на кралот на Кралството Саудиска Арабија, неговата екселенција Салман бин Абдул Азиз.
Вкупно 2400 пакети ќе бидат дистрибуирани низ територијата на активност на Исламската Верска Заедница на РСМ преку нејзината хуманитарна организација „Хилал“ предводена од г-дин Фадил Рамадани.
Во овој свечен чин Реисул Улема беше придружуван од проф. Ибрахим еф. Идризи – Директор на ИСУ „Мадреса Иса Бег“ – Скопје, г-дин Фадил Рамадани, Претседател на ХО „Хилал“ и Х. Исмет еф. Адеми – Директор за односи со арапскиот свет.
Во оваа иницијатива учествуваа претставници на Кралскиот центар за хуманост од Саудиска Арабија и претставници од Амбасадата на Саудиска Арабија во Тирана, претставувајќи го Амбасадорот г-дин Фејсал бин Хафид Хифди.
Ја изразуваме нашата благодарност до Директорот г-дин Ибрахим Идризи за подготовките што ги направи како домаќин на овој голем настан и г-дин Исмет Адеми за неговото менаџирање со саудиските фактори за реализација на овој проект во нашата земја.
Реисул Улема во пресрет на месецот Рамазан изрази институционална благодарност за овој проект кој кај верниците ќе го всади духот на радост, зближување, мир и љубов меѓу луѓето. Истовремено побара овие подароци да стигнат до муфтиствата на ИВЗ на РСМ што е можно поскоро.
***
REISUL ULEMA OF IRC OF RNM SOLEMNLY OPENED THE INITIATIVE TO DISTRIBUTE THE FIRST GIFTS OF RAMADAN FROM SAUDI ARABIA
Reisul Ulema of IRC Of RNM H. Hfz. Shaqir ef, Fetai on Thursday, 15.03.2023 solemnly opened the action of gift distribution initiative of the Royal Center for Humanity under the patronage of the King of the Kingdom of Saudi Arabia His Excellency Salman bin Abdul Aziz.
In total, 2400 packages will be distributed throughout the territory of the Islamic Religious Community of RNM through its humanitarian organization “Hilal” led by Mr. Fadil Ramadani.
In this solemn act, Reisul Ulema was accompanied by Prof. Ibrahim ef. Idrizi – Director of IHS “Madrasah Isa Beg” – Skopje, Mr. Fadil Ramadani, Chairman of HO “Hilal” and H. Ismet ef. Ademi – Director for relations with the Arab world.
Representatives of the Royal Center for Humanity from Saudi Arabia and representatives from the Embassy of Saudi Arabia in Tirana, representing Ambassador Mr. Feisal bin Hafidh Hifdhi, participated in this initiative.
We express our gratitude to Director Mr. Ibrahim Idrizi for the preparations he made as the host of this major event and Mr. Ismet Ademi for his management with the Saudi factors for the realization of this project in our country.
Reisul Ulema expressed his institutional thanks for this project on the eve of the Holy month of Ramadan, which will instill in the believers the spirit of joy, rapprochement, peace and love among people.
Once again, all the preparations were made that these gifts reach the Muftinies of IRC of RNM as soon as possible.

Comments are closed.