REISUL ULEMA H. HFZ. SHAQIR EF. FETAI PRITI KRYETARIN E DIJANETIT PROF. DR. ALI ERBASH

(SHQ. MKD. TUR)

 

Në selinë e Rijasetit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kryetari i BFI Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, i shoqëruar nga të gjithë anëtarët e Rijasetit të BFI, myftinjtë, Dekani i FSHI, Drejtori i Medresesë Isa Beu, udhëheqësit e sektorëve të Rijasetit, në një atmosferë vëllazërore të mërkurën, më 16.06. 2021, e priti Kryetarin e Dijanetit të Republikës së Turqisë Prof. Dr. Ali Erbash.

Në shoqërinë e Kryetarit të Dijanetit Prof. Dr. Ali Erbash ishte: Nënkryetari i Departamentit për Çështje Fetare në Dijanet z. Osman Tërashçë, Kryetari i Këshillit për Recitimin e Mus’hafit z. Osman Shahin, Anëtari i Këshillit të Lartë për Çështje Fetare z. Mustafa Irmakli, Drejtori i Departamentit për vendet e Evro-Azisë z. Salih Gjur, Atasheu për çështje fetare në Ambasadën Turke në Shkup, z. Mustafa Mesten, dhe të tjerë.

Fillimisht Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai e njoftoi homologun e tij me anëtarët e Rijasetit, myftinjtë, Dekanin e FSHI, Drejtorin e Medresesë dhe drejtorët e sektorëve të Rijasetit të BFI, e më pas edhe me organizimin dhe funksionimin e Bashkësisë Fetare Islame në tërësi.

Nga ana e tij, Prof. Dr. Ali Erbash e falënderoi Reisul Ulemanë për mikpritjen dhe vlerësoi lartë punën e tij dhe të Bashkësisë Fetare Islame në sferën e organizimit të jetës fetare në Maqedoninë e Veriut.

Në shenjë kujtimi për këtë vizitë, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai i dhuroi homologut të tij një vepër artistike me motive islame, pikturë të Xhamisë së Larme në Tetovë dhe një punim dore nga nxënëset e Medresesë Isa Beu, ndërsa Prof. Dr. Ali Erbash, i dhuroi Reisul Ulemasë një kopje të Kuranit Fisnik.

Më pas, të dy prijësit bashkë me delegacionet e tyre, zbritën në sallën e mbledhjeve të Rijasetit të BFI, ku biseduan më hollësisht për problemet dhe peripecitë që paraqiten në organizimin e mirëfilltë të jetës fetare si dhe për thellimin e bashkëpunimit mes dy institucioneve në të ardhmen, me ç’rast pritet edhe realizimi i shumë projekteve të përbashkëta.

Pas disa deklaratave të shkurta për mediumet, ku në prezencë të gazetarëve nga vendi dhe nga Turqia, Kryetari i Dijanetit Prof. Dr. Ali Erbash edhe një herë shprehu kënaqësinë e tij që ndodhet në Shkup me ç’rast pati rastin që të takohet me homologun e tij H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe ta urojë personalisht në zyrën e tij për zgjedhjen Kryetar i Bashkësisë Fetare Islame dhe i dëshiroi shëndet dhe sukses në udhëheqjen e BFI. Më tej, ai e vlerësoi lart punën dhe angazhimin e Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me në krye Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai.

Edhe Reisul Ulema, shfrytëzoi rastin që në emër të tij personal, në emër të Bashkësisëë Fetare Islame dhe gjithë myslimanëve të vendit, ta përgëzon dhe falënderon ekselencën e tij Kryetarin e Dijanetit Prof. Dr. Ali Erbash dhe shoqëruesit e tij, për këtë vizitë mjaft domethënëse dhe motivuese.

Më pas Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai dhe Kryetari i Dijanetit Prof. Dr. Ali Erbash, së bashku me delegacionet përkatëse, dolën në Çarshinë e Shkupit, ku vizituan objektet e lashta kulturore Islame që datojnë nga periudha e Perandorisë Osmane: Xhaminë e Mustafa Pashës, Xhaminë Arasta, Kurshumli Ann, Turben e Jigit Pashës, Suli Hanin, Xhaminë e Murat Pashës, Kapan Hanin dhe Urën e Gurit.

 

__________________

 

РЕИСУЛ УЛЕМА Х. ХФЗ. ШАЌИР ЕФ. ФЕТАИ ГО ПРЕЧЕКА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДИЈАНЕТ ПРОФ. Д-Р АЛИ ЕРБАШ

 

Во седиштето на Ријасетот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, Претседателот на ИВЗ Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, придружуван од сите членови на Ријасетот на ИВЗ, муфтиите, Деканот на ФИН, Директорот на Мадресата Иса Бег, раководителите на разните сектори на Ријасетот, во една топла и братска атмосфера, во среда на 16.06. 2021 година, го пречека Претседателот на Дијанетот на Република Турција проф. Д-р Али Ербаш.

Во друштво на Претседателот на Дијанетот проф. Д-р Али Ербаш беше: Потпретседателот за Верски Прашања на Дијанетот г. Осман Тирашчи, Претседателoт на Одборот за преглед и рецитирање на Мусхаф, г. Осман Шахин, Член на Високиот Совет за Верски Прашања, г. Мустафа Ирмакли и раководителот на одделот за евроазиски земји, г. Салих Ѓур, и Аташе за верски прашања при Амбасадата на Турција во Скопје, г. Мустафа Местен и други.

Првично Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи го информираше својот колега за членовите на Ријасет, муфтиите, Деканот на ФИН, Директорот на Медресата и раководителите на секторите на Ријасетот на ИВЗ, а потоа и за организацијата и функционирањето на Исламската Верска Заедница како целина.

Од своја страна, проф. Д-р Али Ербаш му се заблагодари на Реисул Улема за гостопримството и ја пофали неговата и работата водење на Исламската Верска Заедница во областа на организирање на верскиот живот во Северна Македонија.

Во сеќавање на оваа посета, Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи на својот колега му поклони едно уметничко дело со исламски мотиви, слика на Шарената Џамија во Тетово и рачна изработка на учениците од Медресата Иса Бег, додека Проф. Д-р Али Ербаш, му подари копија од Благородниот Куран на Реисул Улема.

Потоа, двајцата лидери, заедно со своите делегации, се симнаа во салата за состаноци на Ријасетот на ИВЗ, каде детално разговараа за проблемите и перипетиите што се јавуваат во правилното организирање на верскиот живот и продлабочувањето на соработката меѓу двете институции за во иднината, каде се очекува реализација на многу заеднички проекти.

По неколку кратки изјави за медиумите, каде во присуство на новинари од земјава и Турција, Претседателот на Дијанетот проф. Д-р Али Ербаш уште еднаш изрази задоволство што е во Скопје, каде што имаше можност да се сретне со неговиот колега Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и лично му честиташе во неговата канцеларија за изборот Претседател на Исламската Верска Заедница и му посака здравје и успех во водењето на ИВЗ. Тој понатаму ја пофали работата и посветеноста на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, предводена од Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи.

И Реисул Улема ја искористи можноста во свое лично име, и во име на Исламската Верска Заедница и сите муслимани во земјата, да им честита и да му се заблагодари на Неговата екселенција Претседателот на Дијанет проф. Д-р Али Ербаш и неговите придружници, за оваа значајна и доста мотивирачка посета.

Последователно на тоа Реисул Улема Х. Хфз. Шаќир еф. Фетаи и Претседателот на Дијанетот проф. Д-р Али Ербаш, заедно со соодветните делегации, заминаа во Старата Чаршија, каде ги посетија старите исламски културни објекти што датираат од периодот на Отоманската Империја: Џамијата Мустафа Паша, Араста Џамија, Куршумли Хан, Турбето Јигит Паша, Сули Хан, Џамијата Мурат Паша, Капан Хан и Камениот мост и други објекти.

 

_________________________

 

REİS-UL ULEMA H. HFZ. ŞAKİR EF. FETAİ, TÜRKİYE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ’I KABUL ETTİ

 

İDB Başkanı Reis-ul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai, 16.06. 2021 tarihinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Riyaseti genel merkezinde, İDB Riyaset üyeleri, müftüler, İslami Bilimler Fakültesi Dekanı, “İsa Bey” Medresesi Müdürü ve Riyaset’in daire başkanlarının refakatinde, sıcak ve kardeşçe bir atmosferde, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başkan Erbaş yanısıra, Türkiye’den gelen heyette Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Salih Gür, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mustafa Mesten, Diyanetten çok sayıda misafirler de hazır bulundu.

Görüşmenin başlangıcında Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, Başkan Ali Erbaş’a ve beraberindeki heyete, İslam Birliği’nin, kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanması ve işleyişi hakkında kısa hatlarıyla bilgi verdi.

Başkan Ali Erbaş, samimi misafirperverliği için Reisul Ulema’ya teşekkür ederek, kendisinin ve İslam Dini Birliği’nin Kuzey Makedonya’daki dini hayatın düzenlenmesi alanında yaptığı çalışmalarla ilgili övgüde bulundu.

Bu ziyaretin anısına Reisul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai, meslektaşına İslam motifli bir sanat eseri, Kalkandelen’deki Alaca Camii’nin bir tablosunu ve İsa Bey Medresesi öğrencileri tarafından el yapımı olarak hazırlanan ebrulu bir resmi hediye etti. Prof. Dr. Ali Erbaş ise, Reisul Ulema’ya Kuran-ı Kerim’in bir nüshasını hediye etti.

Daha sonra iki lider, heyetleriyle birlikte İslam Dini Birliği Riyaseti’nin toplantı salonuna geçerek, dini hayatın daha iyi düzenlenmesi ve iki kurum arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunu ayrıntılı olarak görüştü. Gelecekte, birçok ortak projenin hayata geçmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Makedonya ve Türkiyeli gazetecilerin huzurunda verilen demeçte, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküp’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti bir kez daha dile getirdi. Erbaş, Hfz. Şakir ef. Fetai’nin, İslam Dini Birliği Başkanı olarak seçilmesinden dolayı makamında şahsen tebrik ettiğini ve kendisine İDB’yi yönetmede sağlık ve başarılar dilediğini belirtti. Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai şahsi adına, İslam Dini Birliği mensupları ve ülkedeki tüm Müslümanlar adına, bu önemli ve motive edici ziyaretten dolayı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a ve arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

Daha sonra Reis-ul Ulema H. Hfz. Şakir ef. Fetai ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilgili heyetlerle birlikte Üsküp Eski Çarşısı’na giderek, Osmanlı İdaresi döneminden kalen tarihi İslami kültür eserlerini ziyaret ettiler. Bu gezi sırasında Mustafa Paşa Camii, Arasta Camii, Kurşunlu Han, Yiğit Paşa Türbesi, Sulu Han, Murat Paşa Camii, Kapan Han, Taş Köprüsü ve diğer eserler ziyaret edildi.

 

 

 

Comments are closed.