REISUL ULEMA DHE KRYETARI I DIJANETIT VIZITUAN STRUGËN

(SHQ. MKD. TUR)

Në vazhdën e vizitave që po i bën në vendin tonë Kryetari i Dijanetit të Republikës së Turqisë Prof. Dr. Ali Erbash, i prirë nga Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetai, të enjten, më 17.06.2021, vizituan Myftininë e Strugës, gjegjësisht xhaminë e re të Lulishtes.
Delegacionin nga Republika e Turqisë të përbërë nga Kryetari i Dijanetit, Prof. Dr. Ali Erbash, Nënkryetari i Departamentit për Çështje Fetare në Dijanet z. Osman Tërashçë, Kryetari i Këshillit për Recitimin e Mus’hafit z. Osman Shahin, Anëtari i Këshillit të Lartë për Çështje Fetare z. Mustafa Irmakli, Drejtori i Departamentit për vendet e Evro-Azisë z. Salih Gjur, Atasheu për çështje fetare në Ambasadën Turke në Shkup, z. Mustafa Mesten, dhe shumë anëtarë të Rijasetit të BFI i priti Myftiu Mr. Salim ef. Sulejmani, në ambientet e Xhamisë së Lulishtes.
Myftiu Mr. Salim ef. Sulejmani pasi i njoftoi të pranishmit me funksionimin e Myftinisë së Strugës dhe organizimin e jetës fetare në Strugë, falënderoi Reisul Ulemanë dhe Kryetarin e Dijanetit për këtë vizitë historike që i bëhet kësaj Myftinie.
Kryetari i Dijanetit Prof. Dr. Ali Erbash, shprehu kënaqësinë e tij për bukurinë dhe funksionalitetin e xhamisë së Lulishtes si dhe për organizimin e jetës fetare në qytetin e Strugës.
Me këtë rast, Myftiu Mr. Salim ef. Sulejmani në shenjë respekti dhe kujtimi, i dhuroi Kryetarit të Dijanetit një dhuratë simbolike, pikturë të burimit të lumit Drin i Zi.
_____________________
РЕИСУЛ УЛЕМА И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДИЈАНЕТОТ ВО ПОСЕТА НА СТРУГА
Во склоп на посетите што ги остварува во нашата земја, Претседателот на Дијанетот на Република Турција проф. Д-р Али Ербаш, предводен од Претседателот на Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија, Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, во четвртокот, 17.06.2021 година, го посети Струшкото Муфтиство, односно новата џамија Лениште.
Делегацијата од Република Турција составена од Претседателот на Дијанетот, проф. Д-р Г-дин Али Ербаш,
Потпретседателот за Верски Прашања на Дијанетот г. Осман Тирашчи, Претседателoт на Одборот за преглед и рецитирање на Мусхаф, г. Осман Шахин, Член на Високиот Совет за Верски Прашања, г. Мустафа Ирмакли и раководителот на одделот за евроазиски земји, г. Салих Ѓур, и Аташе за верски прашања при Амбасадата на Турција во Скопје, г. Мустафа Местен, и многу членови на Ријасетот ма ИВЗ ги пречека Струшкиот Муфтија Мр. Салим еф. Сулејмани, во просториите на џамијата Лениште.
Муфтијата Мр. Салим еф. Сулејмани, откако ги информираше гостите за функционирањето на Струшкото Мустиство и организацијата на верскиот живот во Струга, им се заблагодари на Реисул Улемана и на Претседателот на Дијанетот за оваа историска посета на ова муфтиство.
Претседателот на Дијанетот проф. Д-р Али Ербаш, го изрази своето задоволство за убавината и функционалноста на џамијата Лениште, како и за организирањето на верскиот живот во градот Струга.
По овој повод, Муфтијата Мр. Салим еф. Сулејмани во знак на почит и сеќавање, на Претседателот на Дијанетот му подари еден симболичен подарок, слика на изворот на реката Црн Дрим.
___________
REİS-UL ULEMA VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI STRUGA’YI ZİYARET ETTİ
Ülkemizi ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanı Reis-ul Ulema H.Hfz. Şakir ef. Fetai’nin önderliğinde, 17 Haziran 2021 Perşembe günü Struga Müftülüğü’ne bağlı Lenişte yeni camiini ziyaret etti.
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Salih Gür, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Mustafa Mesten ve Diyanetten çok sayıda misafirleri ve İDB’nin birçok Riyaset üyesini, Struga Müftüsü Sn. Selim ef. Süleymani, Lenişte camii önünde karşıladı.
Müftü Selim ef. Süleymani, Struga Müftülüğü’nün işleyişi ve Struga’daki dini hayatın organizasyonu hakkında misafirleri bilgilendirdikten sonra, bu tarihi ziyaretleri için Reis-ul Ulema’ya ve Diyanet İşleri Başkanı’na teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Lenişte Camii’nin güzelliği ve ihtişamı ile Struga kentindeki dini yaşamın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bu vesileyle Müftü Sn. Selim ef. Süleymani, saygı işareti olarak, Diyanet İşleri Başkanı’na, Kara Drim Nehri’nin kaynağının sembolik bir resmini hediye etti.

Comments are closed.