Reisi në Kuvend, në inaugurimin e Stevo Pendarovskit

Reisi në Kuvend, në inaugurimin e Stevo Pendarovskit

Më 12 maj, 2019, në sallën plenare të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Kryetari i ri i Shtetit Stevo Pendarovski ka dhënë deklaratën solemne, pas përfundimit të zgjedhjeve më 5 maj (rrethi i dytë) dhe është inauguruar në Kryetarin e pestë të Shtetit, mandati i të cilit zgjat pesë vjet.
Në dhënien e deklaratës solemne para deputetëve, anëtarëve të Qeverisë, korit diplomatik dhe të ftuarve të tjerë ka marrë pjesë edhe Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Reis’ul-Ulema h. Sulejman ef. Rexhepi, krahas përfaqësuesve të feve të tjera.
Siç dihet, para rrethit të dytë të zgjedhjeve Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame doli me një Apel publik në mbështetje të kandidatit të angazhuar për vlerat demokratike, për NATO dhe BE.
Institucioni i Bashkësisë Fetare Islame të RMV-së pret shumë nga Kryetari i Shtetit Stevo Pendarovski, por dhe nga institucionet tjera qeveritare, në zgjidhjen e drejtë dhe të pashtyshme, mbi bazë të Kushtetutës dhe të ligjeve pozitive, mbi bazë të postulateve shekullare të shtetit, të të gjitha problemeve me të cilat preokupohet pothuajse në vazhdimësi.

Comments are closed.