Reisi dekoron Hafëzin e ri

Transmetohet nga Othmani (r.a.) se Pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë: “Më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve.” (Buhariu)

DSC04741

SHMI “Medreseja Isa Beu” Shkup nxori dhe një hafëz të ri të Kurani-Qerimit, në Xhaminë e Medresesë “Isa Beu” Shkup ku u bë dëgjimi i mbrojtjes së hifzit nga hafëzi i ri dhe njëkohësisht nxënësi i kësaj vatre arsimore, Evzal Sinani, nxënës i klasës IV.
Evzal Sinani hifzin e ka filluar në medresenë “Isa Beu”, para profesorëve të Kuranit, prof. Shafi Osmani dhe prof. Sheval Azizi dhe krahas suksesit të tij të shkëlqyeshëm që tregoi në mësime, arriti që me sukses të përfundojë edhe Hifzin.
Promovimi i hafëzit të ri është bërë para Komisionit të formuar nga Rijaseti i BFI, në përbërje të hafëzave: Hfz.Dr. Abaj Jahja, Hfz. Shafi Osmani dhe Hfz. Sheval Azizi.
Gjatë ceremonisë së dhënies së diplomës së Hivzit, ishte prezent Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi në shoqërinë e Sekretarit Gjeneral të Bashkësisë Fetare Islame H. Afrim ef. Tahiri. Pas përfundimit të vargjeve të fundit të Kuranit Famëlartë, në praninë e nxënësve të medresesë Isa Beu dhe stafit drejtues të kësaj vatre arsimore, Reisul Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi ia dhuroi Diplomën e Hivzit dhe një kopje të Kuranit Fisnik si dhe një libër personal, hafëzit Evzal Sinani duke i dëshiruar që të vazhdon ta mbrojë dhe kultivojë përjetësisht librin e Allahut Fuqiplotë dhe porosinë e Pejgamberit (s.a.v.s.) i cili siç transmetohet nga Othmani (r.a.) ka thënë: “Më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve.” (Buhariu)
9059_10151318179251104_444241906_n 269371_10151318176841104_925436894_n 484248_10151318179391104_591793323_n 526840_10151318178811104_45006612_n 578939_10151318178561104_310107413_n

Comments are closed.