Reis Ulema Süleyman Ef. Recepi’nin Bayram mesajı

Bismillahirrahmanirrahim
“Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.” (El A’la: 14-15)
Muhterem kardeşlerim, saygıdeğer dostlarım,
Geride bıraktığımız bu mubarek ayın kalplerimizde güzel ve kalıcı izler bırakmasını yüce Allah’tan niyaz ederim.
Kur’an ayı, insani yardımlşma duygularının galeyana geldiği, her şeye gücü yeten ve her şeyi yaratan Yüce Allah’a samimi sevgilerimizi ve dualarımızı ilettiğimiz mubarek Ramazan ayını bu yıl da idrak edip uğurladık.
Ramazan ayı boyunca Kur’an okuyarak, namazlarımızı eda ederek, büyük bir sabır ve sebatla oruçlarımızı tutarak, insani yardımlaşma alanında faal olarak bu kutsal ayın hakikatlerini anlamaya çalıştık. Bundan sonraki hayatımızda bizlere rehber olması gereken bu ay süresince, bütün insani zaaflardan uzak durmalı, içinde yaşadığımız toplum içinde bozucu ve bozguncu olmaktan azami ölçüde sakınmalıyız. Çünkü İslam dini nefreti değil sevgiyi, ahlaksızlığı değil ahlakı, gerginliği değil hoşgörüyü, bencilliği değil dayanışmayı emretmektedir.
Muhterem mümin bacılar ve kardeşler,
Bu mubarek ayda Allah’a (c.c.) olan muhabbetimizin ve saygımızın pekişmesinin bir timsali olarak Yüce Yaratıcımıza olan imanımıza gelin hep birlikte şahitlik edelim. Bilhassa Allah’ın müminlere büyük bir hediye olarak bahşettiği Bayram gecesinde ruhlarımıza ve kalplerimize yeniden hayat verelim. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamın da ifade buyurdukları gibi “Kim ki Bayram gecesini Kur’an okumakla, namaz kılmakla, değişik şekillerde Allah’ın azametini tefekkür etmekle geçirirse, onların kalpleri Kıyamet gününe kadar diriolarak kalacak, bunların dışındakilerin kalpleri ise ölecektir.”
Bugün, kendilerini bilerek veya bilmeyerek incittiklerimizden helallik almalıyız, uzun zamandır kendileriyle selamlaşmadığımız kimselerle selamlaşmalıyız ve toplumda bozgunluk yapan guruplardan olmamaya çaba sarfetmeliyiz. Biz hem bugün, hem de bundan sonraki zamanlarda da, her zaman fakirlerin, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve yardım eline muhtaç olanların yanında olmalıyız.
Bayram namazlarının kılındığı camilerde ve mekanlarda yapacağınız maddi destekle, çok zor şartlar altında yaşam savaşı veren Somalili kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Allah (c.c.) hayırseverleri sonsuz ecirlerle mükafatlandırsın.
Saygıdeğer müslüman kardeşlerim,
Bu Bayram günlerinde hepinize sevinç ve mutluluklar dileyerek, bütün müslümanların ve iyi niyet içinde olan diğer din mensuplarının ortak insani ve medeni değerlere sahip çıkmayı, aile efradına karşı muhabbet göstermeyi, arkdaşlarına ve komşularına karşı yakın ilgi göstermeyi, beynelminel hürriyet konseptine karşı saygılı davranmayı ve Allah’ın (c.c.) inayet ve keremi ile insanlık aleminde mevcut olan farklılıklara hürmetkar bir tavır içinde olmayı davet ediyorum.
Bayramınız muharek olsun.1 (2) 2 3

Comments are closed.