Reagim

(Shq. Mkd. Engl. Tur)

Bashkësia Fetare Islame e RMV me vemendje po përcjellë ngjarjet e fundit në Jerusalem, andaj ndjenë shqetësimin e thellë për sulmin, dhunën e forcave policore izraelite kundër tempullit të shenjtë Xhamisë së Aksas dhe besimtarëve, sulme këto që shkaktuan me dhjetra viktima.
Në këto ditë të Ramazanit BFI e RMV shpreh keqardhjen e thellë që sulmet ndaj një tempulli siç është Mesxhidi Aksa dhe besimtarëve është e papranueshme nga asnjë besim, sepse janë akte antinjerëzore dhe anticivilizuese bazuar në parimet e paqës dhe konventave ndërkombëtare për paprekshmerinë e tempujve të shenjtë kujdo besimi që i takojnë.
Andaj, mbesim me bindjen se sa më shpejt do të intervenojnë faktorët ndërkombëtar për të vendosur paqën dhe qetësinë, për të ndalë dhunën e trishtueshme ndaj shenjtërisë së Xhamisë së Aksasë, besimtarëve dhe më gjërë.
Lusim Allahun Fuqiplotë që kudo në botë te mbisundojë paqa, toleranca dhe qetësia e gjithmbarshme për të mirën dhe perspektivën e mbarë njerëzimit.
Реакција
Исламската Верска Заедница на РСМ внимателно ги следи неодамнешните настани во Ерусалим, така што чувствуваме длабока загриженост за нападот, насилството на израелските полициски сили врз светиот храм на џамијата Ал Акса и верниците, напади што предизвикаа десетици жртви.
Во овие денови на Рамазан, ИВЗ на РСМ изразува длабоко жалење што нападите врз храм како што е џамијата Ал-Акса и верниците се неприфатливи од каква било вера, бидејќи тие се нехумани и антицивилизациски акти засновани врз принципите на мирот и меѓународни конвенции за неповредливоста на светите храмови на која и да е вера. Затоа, остануваме убедени дека што е можно поскоро меѓународните фактори ќе интервенираат за да се воспостави мир и спокој, да се запре тажното насилство врз светоста на џамијата Ал Акса, верниците и пошироко.
Го молиме Семоќниот Алах мирот да надвладее насекаде во светот за доброто и перспективата на целото човештво.
Reaction
The Islamic Religious Community of RNM is closely following the recent events in Jerusalem, so they feel deep concern about the attack, the violence of the Israeli police forces against the holy temple of the Aqsa Mosque and the believers, attacks that caused dozens of casualties. In these days of Ramadan the IRC of the RMV expresses its deep regret that attacks on a temple such as the Al-Aqsa Mosque and the believers are unacceptable by any faith because they are inhumane and anti-civilizing acts based on the principles of peace and international conventions on the inviolability of holy temples whatever faith they belong to. Therefore, we remain convinced that as soon as possible international factors will intervene to establish peace and tranquility, to stop the sad violence against the sanctity of the Aqsa Mosque, the faithful and beyond. We ask Allah Almighty to prevail everywhere in the world peace, tolerance and tranquility for the good and perspective of all mankind.
KINAMA
KMC İslami Dini Birliği olarak, Kudüs’teki son olayları yakından takip etmekte, İsrail polis güçlerinin kutsal Mescid-i Aksa’ya ve Filistinli müslümanlara yönelik yaptığı saldırılar ve şiddet sonucunda onlarca masum insanın öldürülmesi ve yüzlercesinin yaralanmasından dolayı derin endişe duymaktayız.
Ramazan’ın bu günlerinde, KMC İslam Dini Birliği, Mescid-i Aksa’ya ve ibadet eden müslümanlara yapılan saldırıların hiçbir din tarafından kabul edilemez olup, bu şiddet eylemlerinin uluslararası barış sözleşmelerin ibadethanelerin dokunulmazlığı ilkelerine göre insanlık dışı ve medeniyet karşıtı eylemler olmasından dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ediyoruz. Bu nedenle, uluslararası faktörlerin, Mescid-i Aksa’ya ve masum müslümanlara yönelik yapılan bu şiddeti durdurmak ve barış ve huzuru tesis etmek için, mümkün olan en kısa sürede müdahale edeceklerine inancımızı sürdürüyoruz.
Tüm insanlığın iyiliği ve geleceği açısından dünyanın her yerinde barışın hakim olması için Yüce Allah’a dua ediyoruz.

Comments are closed.