Reagim, Реакција, Kinama, Reaction

(SHQ. МКД. TUR. ENG)

Reagim
Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ashpër dënon keqpërdorimin e ezanit dhe namazit për qëllime politike.
Dje para Qeverisë ishim dëshmitarë të një mitingu politik, ku u keqpërdorën ritet fetaro islame –tallje me ezanin dhe namazin për përfitime politike.
Mbetemi në shpresë se veprime të tilla primitive – duke keqpërdorë fenë, nuk do të përsëriten në të ardhmen.
***
Реакција
Исламската Верска Заедница на Република Северна Македонија најостро ја осудува злоупотребата на повикот за молитва – Езанот и молитвата за политички цели.
Вчера пред Владата бевме сведоци на политички митинг, каде што беа злоупотребени исламските верски обреди – исмејување на езанот и намазот за политичка цел.
Остануваме со надеж дека таквите примитивни дејствија – со злоупотреба на религијата, нема да се повторат во иднина.
***
Kinama
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslami Dini Birliği, ezan ve namazın siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasını şiddetle kınamaktadır.
Dün Hükümet binası önünde düzenlenen bir siyasi mitingde, İslamiyetin temel dini vecibeleri olan ezan ve namazın siyasi amaç uğruna suistimal edildiğine ve alay edildiğine şahit olduk.
Dini inanç ve vecibelerin kötüye kullanıldığı bu tür ilkel eylemlerin gelecekte tekrarlanmayacağını ümit ediyoruz.
***
Reaction
The Islamic Religious Community of the Republic of Northern Macedonia strongly condemns the misuse of the call to prayer and prayer for political purposes.
Yesterday in front of the Government we witnessed a political rally, where Islamic religious rites were abused – mockery of the call to prayer and prayer for political gains.
We remain hopeful that the primitive actions – by abusing religion, will not be repeated in the future.

Comments are closed.