Ramazan ayı mesajı

İslam Birliği Başkanı Reis Ulema Süleyman Ef. RECEPİ’nin 2012 yılı Ramazan ayı mesajı:
Bismillahi rrahmani rrahim,
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara 183)
 reis ul ulema 2
Saygıdeğer müminler, bacılar, kardeşler!
Kur’an-I Kerim’in nazil olduğu, rahmet ve bereketin zirveye ulaştığı bu mubarek aya bizleri yeniden ulaştırdığı için sonsuz rahmet ve kudret sahibi Yüce Allah’a hamd ve senalar olsun!
Mubarek Ramazan ayında mümin olarak Allah’ın inayet ve keremine ulaşmayı, kulluk vazifemizi layıkıyla yerine getirmeyi, Yüce Allah’ın bizlere emrettiği oruç emrine riayet etmeyi, Kur’an-ı Kerim’de belirtilen hususlara saygıda kusur etmemeyi, insanların menfaatleri doğrultusunda hayırlı işler yapmayı, kardeşlik duygularını pekiştirmeyi, çocuklara ve yetimlere sahip çıkmayı büyük bir nimet olarak değerlendirmeliyiz.
Yüce Allah tarafından  insanları doğru yola ve gerçek dine eriştirmek üzere nazil olan bu kutsal Kur’an ayında sosyal değerlerimize sahip çıkmak, yaşam standardlarını yükseltmek, insanlar arasındaki ilişkileri en yüksek seviyeye çıkarmak, beraber yaşamanın yolarını arayıp bulmak ve onu tatbikatte uygulamak, bütün bu farklılıklar içinde hoşgörülü olmak hepimizin borcudur. Cenabı Allah (c.c.) Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurmaktadır: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır…”
Muhterem müminler, bacılar ve kardeşler!
Bu ay, dayanışma ayı, insanları birbirine yakınlaştıran, fakir ve düşkünlere sahip çıkma ayıdır. Maalesef, yaşadığımız dönemde, ihtiyaç sahibi ve fakir ailelerin sayısı günden güne artmakta, endişe verici bir hale gelmektedir. Bu durumda birbirimize yardım elini uzatmalı, kşn ve nefreti bertaraf etmeliyiz. Çünkü, bizim ortak meselelerimiz, kardeş kavgası ve anlaşmazlığına vesile olmamalıdır.
Bacılar ve kardeşler,
Bu ay bizlere olumlu yönde değişiklikler yaşamaya, birey olarak ailemize ve toplumumuza hayırlı işler yapmaya vesile olsun.
Bu ayda Yüce Allah’ın sevgisine ve rahmetine mazhar olmayı, her yeri kuşatan Yaradanın merhametinden nasibini alan kullar olmayı nasib etsin. Çünkü bu ay büyük bir imtihan ayıdır. Bu yüzden bizim bütün gayretlerimiz ve mücadelemiz, Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak, O’nun sonsuz mükafatlarına ulaşmak olmalıdır. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi kudsisinde şöyle ifade buyurmaktadırlar: “Oruç Allah içindir ve oruç tutanların mükafatı sadece Allah katındadır”.
Saygıdeğer bacılar, kardeşler!
Müslümanların manevi nazargahı olan İslam Birliği mensupları olarak, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah’tan bu mubarek Ramazan ayı hürmetine hanelerimize huzur ve bereket getirmesini dua ediyoruz. Her nerede olursanız olun, ister kendi yuvanızda, ister memleketinizde, isterse uzak memleketlerde, gurbette veya diyasporada olun, bu Ramazan ayında Cenabı Allah’ın sizlere, aile efradınıza, sağlık, afiyet, saadet ve bolluk ihsan etmesini ve hepimizin Allah’ın razı olduğu kullardan olmamızı nasib etmesini niyaz ediyoruz.
Ramazan ayınız mubarek olsun!

Comments are closed.