Qendra Islamike Kulturore në Norvegji shpall konkurs për imam