[:al]QARKORE PËR HAXH 1438 H – 2017[:mk]ЦИРКУЛАР ЗА ХАЏ 2017 / 1438 H.[:]

[:al]Rijaseti i BFI-së duke u bazuar në nenin 3 pika 17 të Kushtetutës së BFI-së, si çdo herë edhe këtë vit organizon udhëtim për kryerjen e Kushtit të pestë islam – Haxhit dhe për këtë qëllim, në bazë të kritereve, të cilat ndikojnë në çmimin e arazhmanit të Haxhit, vendosi me sa vijon:

– Çmimi i arazhmanit për kryerjen e Haxhit 1438 H – 2017, udhëtim me aeroplan është 3.900,oo dollarë. Pagesa mund të bëhet edhe në kundërvlerë me valutat tjera, në bazë të kursit të mesem të Bankës Popullore тë РМ në ditën e pagimit.

Ndërkaq në çmim përfshihen:

* Viza dalëse,

* Procedurat administrative për marrjën vizës së haxhit,

* Vaksinimi dhe mbrojtja shëndetësore para, gjatë dhe pas udhëtimit, konformë ligjeve për mbrojtje shëndetësore,

* Biletat dy kahshje të aeroplanit si dhe transporti në Arabinë Saudite dhe vendet e shenjta.

* Qëndrimi në Hotele në Mekke dhe në Medine si dhe qëndrimi në tende në Arafat dhe Mine,

* Ushqimi (gjatë qëndrimit në hotele)

* Ihrami dhe Kurbani

* Të gjitha taksat e haxhit në vend dhe në Arabinë Saudite,

* Së pari do të shkohet në Mekke e pastaj në Medine.

* Nisja planifikohet më: 24 – 26. 08. 2017,

* Kthimi planifikohet më: 11 – 13. 09. 2017

Obligohen Muftinitë e BFI-së që nga pranimi i kësaj Qarkoreje të bëjnë regjistrimin e të interesuarëve. Sa i përket ndërprerjës së regjistrimit, sivjet ajo do të bëhet shumë më herët në krahasim me vitet e kaluara. Për këtë dhe për të dhënat tjera do të njoftoheni me kohë, në mënyrë plotësuese.

Vesselamu alejkum,

Reisul-Ulema

H. Sulejman ef. Rexhepi

[:mk]Риајсетот на ИВЗ базирајќи се на член 36 точка 17 од уставот на ИВЗ, како секогаш и оваа година организира патување за обавување на Петтиот исламски шарт – Хаџот.

Поради тоа Ве информираме дека Цената на еден аражман за Хаџ со авион чини 3.900,- amerikanski dolarи. Уплата може да се изврши и со друга валута според средниот курс на Народна Банка на РМ на денот на уплатата. Во цената влегуват долунаведените услуги:

-Излезна виза,

-Административните процедури за земање на хаџиската виза,

-Вакцина и здравствена заштита, пред и после патувањето согласно законите за здравствена заштита,

-Авиобилетите како и транспортот во Саудиска Арабија и светите места,

-Сместување во Хотелите во Мекка и во Медина како и престојот во чадори во Арафат и Мина,

-Храна (во текот на престој во хотели)

– Ихрам и Курбан,

-Сите хаџиски такси во земјава и во С. Арабија,

* Прво ќе се оди во Мекка а по тоа во Медина.

* Одење се планира на: 24 – 26. 08. 2017 год.,

* Враќање се планира на: 11 – 13. 09. 2017 год.

Се задолжуват Муфтиствата на ИВЗ од кога ќе го добиваат овој Циркулар да почнат со регистрација на заинтересираните кандидати. По однос на рокот за регистрација, оваа година ќе биде многу порано во споредба со претходните години. За ова и други информации ќе бидат известени на време, на дополнителен начин.

Весселаму алејкум,

Реисул-Улема на ИВЗ на РМ

Х. Сулејман еф. Реџепи

[:]

Comments are closed.