Prof. Dr. Nasr Muhamed Arif vizitoi Myftininë e Gostivarit

(SHQ. MKD. ENG.)

Të mërkurën më 16.11.2022, në Muftininë e Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar qëndroi për vizitë Prof. Dr. Nasr Muhamed Arif, i dërguar special i Kryetarit të Këshillit Botëror të Bashkësive Islame me seli në Ebu Dhabi nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Prof. Dr. Nasr Muhamed Arif, i cili gjendet për vizitë zyrtare të Bashkësisë Fetare Islame në RMV, i shoqëruar nga Drejtori për marrëdhënie me botën arabe në BFI, H. Ismet ef. Ademi dhe Shefi i Kabinetit të Reisul Ulema H. Hfz. Shaqir ef. Fetahu, Dr. Abdulkerim ef. Iseni.

Mysafiri u prit nga Myftiu i Myftinisë së Gostivarit, H. Sabahudin ef. Zendeli me stafin e tij.

Myftiu H. Sabahudin ef. Zendeli, në emër të Myftinisë së Gostivarit e falënderoi mysafirin e nderuar për vizitën që ia bëri Myftinisë së Gostivarit dhe besimtarëve të saj, duke e lutur Zotin e Madhërishëm që kjo vizitë të jetë e dobishme dhe bashkëpunim i mirëfilltë në të mirën e të gjithëve. Ai po ashtu e informoi mysafirin e nderuar për letërnjoftimin e Myftinisë së Gostivarit, duke ia treguar formën e organizimit të saj.

Nga ana e tij, Prof. Dr. Nasr Muhamed Arif, u shpreh i lumtur nga kjo vizitë në Gostivar, duke treguar qëllimin e kësaj vizite me peshë në Maqedoninë e Veriut. Më pas u diskutuan tema me rëndësi në sferën e arsimit, shkencës dhe zhvillimit aktual.

 

 

 

***

 

Проф. Др. Наср Мухамед Ариф го посети муфтијата на Гостивар

 

Во среда на 16.11.2022 година, во Муфтиството на Исламската Верска Заедница во Гостивар, беше посетена од Проф. Др. Наср Мухамед Ариф, специјален пратеник на Претседателот на Светскиот Совет на Исламските Заедници со седиште во Абу Даби во Обединетите Арапски Емирати.

Проф. Др. Наср Мухамед Ариф, е во официјална посета на Исламската Верска Заедница во РСМ, придружуван од Директорот за односи со арапскиот свет во ИВЗ, Х. Исмет еф. Адеми и шефот на кабинетот на Реисул Улема Х.Хфз. Шаќир еф. Фетаи, Др. Абдулкерим еф. Исени.

Гостинот беше примен оф Гостиварскиот Муфтија Х.Сабахудин еф. Зендели со својот персонал.

Муфтијата Х.Сабахудин еф. Зендели, во името на Гостиварското Муфтиство, му се заблагодари на почесниот гостин за посетата што ја направи на Муфтиството Гостивар и на нејзините верници, молејќи го Семоќниот Алах оваа посета да биде корисна и вистинска соработка за добробит на сите. Тој го информираше почесниот гостин и за личната карта на Гостиварското Муфтиство, покажувајќи му ја формата на неговата организација.

Од своја страна, проф. Др. Наср Мухамед Ариф ја изрази својата среќа од оваа посета на Гостивар, покажувајќи ја целта на оваа важна посета на Северна Македонија. Потоа се разговараше за теми од значење во областа на образованието, науката и актуелниот развој.

 

 

***

 

Prof. Dr. Nasr Muhammad Arif visited the Muftiny of Gostivar

 

On Wednesday 16.11.2022, Muftiny of the Islamic Religious Community in Gostivar vas visited by Prof. Dr. Nasr Muhamed Arif, special envoy of the President of the World Council of Islamic Communities based in Abu Dhabi from the United Arab Emirates.

Prof. Dr. Nasr Muhamed Arif, is on an official visit of the Islamic Religious Community in RNM, accompanied by the Director for relations with the Arab world at IRC, H. Ismet ef. Ademi and the Chief of Cabinet of Reisul Ulema H. ​​Hfz. Shaqir ef. Fetahu, Dr. Abdulkerim ef. Iseni.

The guest was received by the Mufti of the Muftiny of Gostivar, H. Sabahudin ef. Zendeli with his staff.

Mufti H. Sabahudin ef. Zendeli, on behalf of the Muftini of Gostivar, thanked the honored guest for the visit he made to the Muftini of Gostivar and its believers, praying to the Almighty Allah that this visit will be useful and genuine cooperation for the benefit of all. He also informed the honored guest about the identity card of the Muftini of Gostivar, showing him the form of its organization.

On his part, Prof. Dr. Nasr Muhamed Arif expressed his happiness from this visit to Gostivar, showing the purpose of this important visit to North Macedonia. Then topics of importance in the field of education, science and current development were discussed.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.